Nieuws - Nieuwsberichten

Regionale inspectiecampagne in de sector van het ziekenvervoer (dringend en niet-dringend): augustus – oktober 2017

De regionale directies Antwerpen en Limburg/Vlaams-Brabant van Toezicht Welzijn op het Werk voeren een inspectiecampagne in de sector van het dringend én het niet-dringend ziekenvervoer. Deze campagne start vanaf augustus 2017 en loopt tot en met oktober 2017.

 

De focus van deze campagne ligt op de psychosociale risico’s. Het is immers niet uitzonderlijk dat hulpverleners geconfronteerd worden met agressie en/of een emotionele belasting ervaren na confrontatie met een traumatische gebeurtenis. Werkdruk, de race tegen de klok,… kunnen aanleiding geven tot stress op het werk. Kortom, psychosociale risico’s zijn dus een prioritair welzijnsdomein binnen deze sector.

 

Andere risico’s zoals fysieke belasting en biologische agentia staan eveneens centraal in deze inspectiecampagne.

 

Als u hierover info wil, neem dan contact op met uw bedrijfsarts.Alle nieuwsberichten:ESF steun opleidingen in ondernemingenRegionale inspectiecampagne in de sector van het ziekenvervoer (dringend en niet-dringend): augustus – oktober 2017Nieuwe CODEX over welzijn op het werkKB betreffende de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers (28/10/2016, BS 24/11/2016)Nieuwe opleiding stralingsbescherming voor werknemersBijkomende informatie over nieuwe tariferingsregeling externe preventiediensten

Zoeken op Mediwet