Nouveautés - Nouveautés

Nieuwe CODEX over welzijn op het werk

Op  2 juni 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wettekst CODEX over het welzijn op het werk. Dit wetboek treedt in werking op 12 juni 2017. De overheid legt zichzelf een periode van 2 jaar op om alle verwijzingen naar wetteksten aan te passen.

Het wetboek vervangt alle losse uitvoeringsbesluiten van de Wet Welzijn en bestaat uit 10 boeken, onderverdeeld in titels, hoofdstukken en afdelingen. Via de website van het FOD WASO kan de structuur en inhoud van de CODEX geconsulteerd worden.

Concreet zijn er geen grote inhoudelijke aanpassingen. Wel is het zo dat enkele belangrijke begrippen zoals gevaar, risico, risicoanalyse en hiërarchische lijn voor het eerst gedefinieerd zijn in een wettekst. Daarnaast is er van het moment gebruik gemaakt om éénzelfde terminologie doorheen de teksten toe te passen.Toutes les nouvelles:

Chercher sur Mediwet