Activiteitenkalender

22
januari 2018

Basisopleiding preventieadviseur niv. 3 - Gent

Opleiding gericht naar: 
Elke zaakvoerder of aangestelde preventieadviseur veiligheid dient een grondig basisinzicht te hebben om zijn verplichtingen naar de Wet Welzijn te kunnen volbrengen. 

Programma:

Dag 1: welzijnswetgeving, organisatorische structuren, Mediprev

Dag 2: DRBS, risicoanalyse, EDPBW, jaarverslag

Dag 3: gezondheidstoezicht, onthaal, bijzondere werknemerscategorieën, EHBO, biologische agentia, asbest 

Dag 4: arbeidsongevallen, CBM en PBM

Dag 5: arbeidsmiddelen, intern transport en veilig werken op hoogte 

Dag 6: chemische agentia 

Dag 7: omgevingsfactoren: geluid, trillingen, verlichting en klimaat

Dag 8: elektriciteit, brandpreventie en brandbeveiliging 

Dag 9: psychosociale aspecten

Dag 10: ergonomie

Data en tijdstippen:  
22/01 - 29/01 - 05/02 - 19/02 - 26/02
05/03 - 12/03 - 19/03 - 26/03 - 16/04 - 23/04 (examen)

Telkens van 13 tot 17u.

Examen:
Als examen voor deze basisopleiding moet iedere deelnemer een risico-evaluatie uitvoeren van een zelfgekozen werkpost in het bedrijf (alle welzijnsdomeinen moeten hieraan te pas komen!). Elke deelnemer stelt zijn/haar opdracht voor aan de groep. Nadien is er de gelegenheid tot vragen en een groepsdiscussie. 

Aanwezigheid:
Aanwezigheid van de deelnemers bij de lessen is vereist om aan het examen deel te kunnen nemen en het attest te ontvangen.

Prijs: 

Mediwet vzw is erkend voor betalingen via het systeem van de KMO-portefeuille. Alle syllabi en documentatie zijn inbegrepen in de prijs evenals de drankjes tijdens de pauze.
De prijs bedraagt 841,5€. Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd dus rekening met een mogelijke indexering in 2018.


Inschrijven
Inschrijven kan tot 8 januari 2018. Indien u door omstandigheden alsnog genoodzaakt bent uw inschrijving te annuleren, is dit mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen vóór de eerste opleidingsdag. Nadien is het inschrijvingsbedrag volledig verschuldigd.

Lees verder »
20
april 2018

Vormingsdagen voor vertrouwenspersonen

Omschrijving
Het KB van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk maakt een gedegen opleiding van de vertrouwenspersoon onmisbaar. De vertrouwenspersoon vervult immers een belangrijke rol in het psychosociaal welzijnsbeleid van de organisatie. Voor de zorgvuldige uitoefening van deze functie worden een aantal voorwaarden gesteld qua vaardigheden en kennis. Mediwet biedt een vijfdaagse basisopleiding aan die beantwoordt aan de vereisten van het KB. 

Inhoud
De basisopleiding is modulair opgebouwd:
Module 1: Wettelijk kader en de rol van de vertrouwenspersoon 
Module 2: De psychosociale risico's op het werk
Module 3: Psychosociale interventie: gesprekstechnieken
Module 4: Psychosociale interventie: de beheersing van probleemsituaties

Wanneer

 • Vrijdag 20/04 van 9:00u-16:30u: module 1 voormiddag en module 2 namiddag
 • Vrijdag 27/04 van 9:00u-16:30u: module 3
 • Vrijdag 04/05, vrijdag 18/05 en vrijdag 25/05/18 van 9:00u -16:30u: module 4

Minimaal 8 deelnemers en maximaal 12 deelnemers.

Prijs
€ 1040,40 / 7 PE per deelnemer voor de volledige basisopleiding (cursusmateriaal en broodjeslunch inbegrepen). Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille. 

Praktisch
Inschrijven kan onderaan. 
Na ontvangst van uw inschrijvingsformulier zal u een factuur toegestuurd krijgen met de betalingsmodaliteiten. Indien u door omstandigheden alsnog genoodzaakt bent uw inschrijving te annuleren, is dit mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen vóór de eerste opleidingsdag. Nadien is het inschrijvingsbedrag volledig verschuldigd. 
De sessies vinden plaats in de rustige en stressvrije omgeving van QC Stables, Beeldstraat 15 te 9100 Sint-Niklaas.

Lees verder »
23
april 2018

VOLZET Open opleiding EHBO GENT start 23/04/2018

Omschrijving

De open opleiding EHBO-hulpverlener van 16u (+evaluatieproef) gaat door op 23/04,07/05,14/05,22/05 en 29/05/2018 telkens van 13u tot 17u. Mediwet is door de overheid erkend voor het geven van deze opleiding die leidt tot het getuigschrift van EHBO-hulpverlener. Het getuigschrift dient via jaarlijkse bijscholingen van 4u geldig gehouden te worden.

Inhoud

De lessenreeks van deze basisvorming omvat een 16-tal lesuren bestaande uit 4 lesdelen en een 5de deel met een theoretische en praktische evaluatieproef. De cursusinhoud is conform aan de minimumdoelstellingen zoals deze voorzien zijn in het KB van 15/12/2010.

De cursus wordt gegeven aan groepen tot max. 12 personen, is eenvoudig opgebouwd en vereist van de cursist geen voorkennis.

De bedoeling is vooral om een praktijkgerichte opleiding te geven waarbij de deelnemers vanuit een eenvoudige theoretische achtergrond en basiskennis zich een beeld kunnen vormen van de meest voorkomende noodsituaties. Tevens leren zij ook hoe ze in een dergelijke situatie een juiste en degelijke hulpverlening kunnen toedienen. Dit wordt aangeleerd d.m.v. verschillende praktische oefenmomenten met o.a. gebruik van een oefenpop.

Verschillende didactische principes en materialen zullen dan ook worden gehanteerd.

De 4 lesdelen omvatten o.a. volgende onderwerpen:
 basisprincipes van eerste hulp;

* De levensbedreigende situaties + enkele concrete gevallen + C.P.R met oefeningen;

* Brancardage/ transporttechnieken en de houdingen;

* Vaak voorkomende ongevallen en aandoeningen: epilepsie, diabetes, lumbago, oogletsels;

* Vaak voorkomende letsels: huidwonden en letsels aan het voortbewegingsstelsel;

* De wettelijke richtlijnen voor de eerstehulpverlening binnen een bedrijf.

Prijs:

€ 251.26* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering.

Voor de opleiding is het systeem van de KMO-portefeuille geldig.

Lees verder »
25
april 2018

Open bijscholing EHBO ANTW 25/04/2018

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 25/04/2018 van 13 tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.

Wetgeving

Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.

Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via celia.biesbrouck@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 71.79* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2%.

Lees verder »
25
april 2018

Workshop 'Uitvoeren analyse beeldschermposten'

De workshop duurt 2u en wordt gegeven door een medewerker van de afdeling ergonomie. In deze workshop komen volgende punten aan bod:

 • voorstelling en gebruik van een tool (checklist) om de analyse van de beeldschermwerkposten uit te voeren
 • wat is een goede zithouding en correcte opstelling van de beeldschermwerkpost
 • aankoopnormen en aandachtspunten bij de aankoop van bureaumateriaal

Na deze sessie kan u aan de slag om in uw eigen onderneming de analyse van de beeldschermwerkposten op een goede manier uit te voeren.

 

Data:

 • 18/04/2018 van 13.30u - 15.00u in Mediwet Antwerpen
 • 25/04/2018 van 13.30u - 15.00u in Mediwet Gent
 • 17/10/2018 van 13.30u - 15.00u in Mediwet Antwerpen
 • 24/10/2018 van 13.30u - 15.00u in Mediwet Gent

Prijs voor klanten: gratis

Prijs voor niet-klanten: €59,83

Lees verder »
26
april 2018

Open bijscholing EHBO GENT 26/04/2018

Omschrijving

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 26/04/2018 van 13u tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.
Wetgeving


Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.
Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via emmanuel.terneus@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 71.79* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2% in 2018.
  

Lees verder »
27
april 2018

Workshop 'De risico's van voeding'

Wetgeving:


Voor werknemers die rechtstreeks in contact komen met voeding moet de werkgever minstens om de 5 jaar een risicoanalyse uitvoeren over het welzijn op het werk.  Dit is ter vervanging van het verplicht gezondheidstoezicht.

Ook dient de werkgever verplichte opleidingen inzake deze risico’s te voorzien.

De nadruk ligt hierbij op de risico’s van de voeding voor de werknemers zelf (bv. contact met allergenen), niet op de voedselveiligheid en HACCP.

OPGELET! Er verandert niets aan het medisch attest vereist voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Dit attest is drie jaar geldig en wordt door een arts afgeleverd maar dit behoort niet tot de wettelijk verplichte taak van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.


Inhoud 


Om u hierbij te ondersteunen organiseert Mediwet een workshop waarbij we u een tool (checklist) aanbieden en toelichten om zelf de risicoanalyse te kunnen uitwerken, wat de inhoud van een gepaste opleiding kan zijn en hoe Mediwet u bij dit alles verder kan ondersteunen.

 

Data


 • Vrijdag 27 april 2018 van 13.30u - 15.30u in Mediwet Gent
 • Vrijdag 12 oktober 2018 van 13.30u - 15.30u in Mediwet Antwerpen

 

Prijs


Gratis

Lees verder »
2
mei 2018

VOLZET Open opleiding EHBO ANTW start 02/05/2018

Omschrijving

 

De open opleiding EHBO-hulpverlener van 16u (+evaluatieproef) gaat door op 02/05,09/05,16/05,23/05 en 30/05/2018 telkens van 13u tot 17u. Mediwet is door de overheid erkend voor het geven van deze opleiding die leidt tot het getuigschrift van EHBO-hulpverlener. Het getuigschrift dient via jaarlijkse bijscholingen van 4u geldig gehouden te worden.
Inhoud
De lessenreeks van deze basisvorming omvat een 16-tal lesuren bestaande uit 4 lesdelen en een 5de deel met een theoretische en praktische evaluatieproef. De cursusinhoud is conform aan de minimumdoelstellingen zoals deze voorzien zijn in het KB van 15/12/2010.
De cursus wordt gegeven aan groepen tot max. 12 personen, is eenvoudig opgebouwd en vereist van de cursist geen voorkennis.
De bedoeling is vooral om een praktijkgerichte opleiding te geven waarbij de deelnemers vanuit een eenvoudige theoretische achtergrond en basiskennis zich een beeld kunnen vormen van de meest voorkomende noodsituaties. Tevens leren zij ook hoe ze in een dergelijke situatie een juiste en degelijke hulpverlening kunnen toedienen. Dit wordt aangeleerd d.m.v. verschillende praktische oefenmomenten met o.a. gebruik van een oefenpop.
Verschillende didactische principes en materialen zullen dan ook worden gehanteerd.
De 4 lesdelen omvatten o.a. volgende onderwerpen:

 basisprincipes van eerste hulp;
* De levensbedreigende situaties + enkele concrete gevallen + C.P.R met oefeningen;
* Brancardage/ transporttechnieken en de houdingen;
* Vaak voorkomende ongevallen en aandoeningen: epilepsie, diabetes, lumbago, oogletsels;
* Vaak voorkomende letsels: huidwonden en letsels aan het voortbewegingsstelsel;
* De wettelijke richtlijnen voor de eerstehulpverlening binnen een bedrijf.
Prijs:
€ 251.26* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2%.
Voor de opleiding is het systeem van de KMO-portefeuille geldig.

Lees verder »
4
mei 2018

Workshop risicoanalyse psychosociale

Tijdens deze workshop, waarmee we ons voornamelijk richten naar KMO’s, bespreken we uitgebreid de inhoud en het gebruik van de ‘psyrie-vragenlijst’. Deze vragenlijst is een informatieve, doch eenvoudige en wettelijk verantwoorde risicoanalysetool waarmee KMO’s zelf aan de slag kunnen om welzijnsverhogende en –verlagende factoren in de werksituatie in kaart te brengen en om maatregelen te implementeren om het psychosociaal welzijn van de medewerkers te bevorderen.

Volgend op deze ‘workshop psychosociale risicoanalyse’ organiseert Mediwet op regelmatige basis ‘terugkomsessies’ voor de deelnemers aan deze initiële workshop die met de psyrie-vragenlijst aan de slag gingen en die persoonlijke begeleiding wensen inzake de interpretatie van de resultaten en het afleiden van geschikte preventiemaatregelen. 

Data:

 • 06/03 - Mediwet Antwerpen van 10u00 - 12u00
 • 04/05  - Mediwet Gent van 13u00 - 15u00
Lees verder »
16
mei 2018

Workshop 'Opstarten risicoanalyse KMO'

Omschrijving

 

Het opzetten van een risicoanalyse is niet altijd even vanzelfsprekend. Blijft de vraag hoe u er als werkgever/ preventieadviseur praktisch mee aan de slag gaat.  Met deze workshop starten wij samen met u de risicoanalyse op. Aan de hand van praktische voorbeelden en sjablonen zal een eerste aanzet gegeven worden.

 

Data

 

 • Woensdag 16/05/2018 van 13.00u - 15.00u in Mediwet Gent
 • Woensdag 23/05/2018 van 09.00u - 11.00u in Mediwet Antwerpen

 

Kostprijs

 

Gratis voor klanten

Lees verder »
17
mei 2018

Open bijscholing EHBO ANTW 17/05/2018

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 17/05/2018 van 13 tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.

Wetgeving

Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.

Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via celia.biesbrouck@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 71.79* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2%.

Lees verder »
18
mei 2018

Open bijscholing EHBO GENT 18/05/2018

Omschrijving

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 18/05/2018 van 13u tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.
Wetgeving


Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.
Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via emmanuel.terneus@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 71.79* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2% in 2018.
  

Lees verder »
18
mei 2018

Organisatie van evacuatieoefeningen en -technieken

Noodzakelijke maatregelen bepalen (theorie en praktijk) om werknemers en andere aanwezige personen vlug te evacueren naar een veilige plaats in optimale omstandigheden. Dit houdt in dat de evacuatiewegen en nooduitgangen zo rechtstreeks mogelijk moeten uitkomen op een plaats buiten het gebouw, op de snelst en kortst mogelijke manier.

 

Data:

 • Vrijdag 18/05/2018 van 13.00u - 15.00u in Mediwet Antwerpen
 • Vrijdag 25/05/2018 van 13.00u - 15.00u in Mediwet Gent

 

Prijs:

 

€ 59,83

PE: 0,5

Lees verder »
23
mei 2018

Workshop 'Opstarten risicoanalyse KMO'

Omschrijving

 

Het opzetten van een risicoanalyse is niet altijd even vanzelfsprekend. Blijft de vraag hoe u er als werkgever/ preventieadviseur praktisch mee aan de slag gaat.  Met deze workshop starten wij samen met u de risicoanalyse op. Aan de hand van praktische voorbeelden en sjablonen zal een eerste aanzet gegeven worden.

 

Data

 

 • Woensdag 16/05/2018 van 13.00u - 15.00u in Mediwet Gent
 • Woensdag 23/05/2018 van 09.00u - 11.00u in Mediwet Antwerpen

 

Kostprijs

 

Gratis voor klanten

Lees verder »
25
mei 2018

Organisatie van evacuatieoefeningen en -technieken

Noodzakelijke maatregelen bepalen (theorie en praktijk) om werknemers en andere aanwezige personen vlug te evacueren naar een veilige plaats in optimale omstandigheden. Dit houdt in dat de evacuatiewegen en nooduitgangen zo rechtstreeks mogelijk moeten uitkomen op een plaats buiten het gebouw, op de snelst en kortst mogelijke manier.

 

Data:

 • Vrijdag 18/05/2018 van 13.00u - 15.00u in Mediwet Antwerpen
 • Vrijdag 25/05/2018 van 13.00u - 15.00u in Mediwet Gent

 

Prijs:

 

€ 59,83

PE: 0,5

Lees verder »
30
mei 2018

Open bijscholing EHBO GENT 30/05/2018

Omschrijving

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 30/05/2018 van 8u30 tot 12u30. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.
Wetgeving


Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.
Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via emmanuel.terneus@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 71.79* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2% in 2018.
  

Lees verder »
31
mei 2018

26ste dag van de Preventieadviseur in Antwerpen

U bent van harte uitgenodigd op de 26ste Dag van de Preventieadviseur in Antwerpen.

Na een succesvolle editie in Gent, en een uitgestelde dag in Antwerpen, hebben we besloten u en talrijke andere preventieadviseurs (opnieuw) te verwelkomen op 31 mei om 15u30 in de Brouwersvliet 33.

Het uitwisselen van ervaringen en kennis blijft een belangrijke bron van praktische informatie. Mediwet nodigt u dus graag uit voor een 26ste dag van de preventieadviseur. 

 

Wij organiseren deze dag op donderdag 31 mei 2018 in een conferentiezaal in Brouwersvliet 33, 2000 Antwerpen. Wij ontvangen u graag vanaf 15.30 uur. Het einde is gepland rond 19.00 uur. We voorzien eveneens een broodjesmaaltijd.

 

Thema

 

Verplicht of niet verplicht? En hoe? Dat is de vraag….

Raakt u als preventieadviseur of als HR-verantwoordelijke nog wegwijs in de wereld van de “in kader van Codex wettelijk verplichte” opleidingen? Wat moet nu wel, wat niet? Wat is “good practice” en wat is “verplicht”? En ALS het verplicht is, waar kan je dan terecht? Extern? Intern? Combinatie? Wat betekent het attest wel... of niet?

 

Op deze dag struinen we samen met u door de Codex met de “bril” van de opleidingen. Doel is om u enkele handvaten te bieden zodat u door de bomen het bos weer kan zien.

Een interne preventieadviseur deelt met u tips en trics. We sluiten af met een ludieke kennismaking met ons eigen opleidingspakket.

 

Dit informatiemoment is kosteloos en strikt voorbehouden voor onze klanten.

 

Wij zijn er van overtuigd dat u zich zal inschrijven voor, alweer, een boeiend contactmoment.

Lees verder »
1
juni 2018

Alcohol en drugs op de werkvloer

Omschrijving

 

De kans bestaat altijd dat één van uw medewerkers onder invloed naar het werk komt. Wij denken daarbij niet alleen aan alcohol, maar ook aan andere (il)legale genotsmiddelen. Op basis van cao 100 kennen alle bedrijven een beleidsverklaring hierrond. Binnen deze opleiding gaan we iets verder. Wij ondersteunen u graag naar een concreet stappenplan bij een vermoeden van misbruik.

Op vrijdag 01/06/2018 tussen 13.00u en 17.00u organiseert Mediwet een opleiding omtrent deze problematiek in een zaal van de QC stables in Sint-Niklaas.

 

Inhoud

 

We staan stil bij verschillende soorten genotsmiddelen en hun gevolgen op het functioneren van medewerkers. We maken van de gelegenheid gebruik om specifieke sociale vaardigheden aan te reiken. U wil tenslotte gepast reageren wanneer u één van uw medewerkers moet aanspreken op zijn/haar gedrag.
Aan de hand van blauwdrukken zetten wij tijdens deze opleiding de stap naar een bedrijfseigen beleid rond alcohol- en middelen. KMO’s stappen na deze opleiding buiten met een concreet beleid, voor grotere ondernemingen wordt tijdens deze opleiding de basis gelegd om een beleid uit te werken in samenspraak met de diverse stakeholders binnen de organisatie.
Na deze opleiding beschikt u over de handvaten om gepast te reageren op (een vermoeden van) alcohol of druggebruik op het werk en dit gesteund door een bedrijfseigen stappenplan.

 

Prijs

 

€119,65

1 PE

 

Voor de opleiding is het systeem van de KMO-portefeuille geldig.

Lees verder »
1
juni 2018

Intervisie voor vertrouwenspersonen in Antwerpen

Omschrijving

 

Het KB van 10 april 2014 benadrukt opnieuw de noodzaak tot regelmatige intervisiemomenten voor interne vertrouwenspersonen. Elke vertrouwenspersoon dient éénmaal jaarlijks een (halve) dag intervisie te volgen om zijn kennis up to date te houden en de specifieke vaardigheden, eigen aan deze rol, te verwerven en onderhouden. Een intervisiemoment is tevens hét moment bij uitstek om in een vertrouwelijk kader ervaringen uit te wisselen en inzichten te verdiepen.


Inhoud

 

Deze intervisiemomenten voor vertrouwenspersonen bieden u de kans om, samen met andere vertrouwenspersonen van diverse organisaties, eigen cases te bespreken onder begeleiding van een preventieadviseur psychosociale aspecten van Mediwet. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van verschillende analysemethodieken en actieve didactische werkvormen (brainstorm, videofragmenten, rollenspel, enz.).


Wanneer

 

U heeft de keuze uit diverse intervisiemomenten in onze vestiging in Antwerpen of Gent:

 • Vrijdag 23/02 van 9-12.30u in Antwerpen
 • Vrijdag 01/06 van 9-12.30u in Antwerpen
 • Vrijdag 15/06 13-16.30u in Gent
 • Vrijdag 14/09 van 9-12.30u in Antwerpen
 • Vrijdag 21/09 van 13-16.30u in Gent
 • Vrijdag 09/11 van 9-12.30u in Antwerpen
 • Dinsdag 27/11 van 9-12.30u in Gent

 

Prijs

 

€ 119,65
PE: 1

Mediwet vzw is erkend voor betalingen via het systeem van de KMO-portefeuille.

Lees verder »
7
juni 2018

Open bijscholing EHBO GENT 07/06/2018

Omschrijving

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 07/06/2018 van 13u tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.
Wetgeving


Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.
Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via emmanuel.terneus@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 71.79* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2% in 2018.
  

Lees verder »
8
juni 2018

Open bijscholing EHBO ANTW 08/06/2018

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 08/06/2018 van 13 tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.

Wetgeving

Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.

Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via celia.biesbrouck@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 71.79* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2%.

Lees verder »
13
juni 2018

Workshop 'Arbeidsongevallen'

Omschrijving

 

Niet elk ongeval op de arbeidsplaats heeft een ernstig letsel tot gevolg. De combinatie van het letsel, de omstandigheden en het voorwerp kan aanleiding geven tot het vallen binnen de regels van een “ernstig ongeval”. In dat geval wordt het opstellen van een omstandig verslag noodzakelijk.

 

Inhoud

 

Tijdens de opleiding lichten we alle stappen toe, die aan bod moeten komen bij een arbeidsongeval. Via een aantal oefeningen en praktijkcases loodsen we u door de verschillende verplichtingen. Valkuilen en fouten worden toegelicht. Met de informatie kan u aan de slag in de eigen organisatie.

 

Datum

 

Woensdag 13/06/2018 van 13.00u - 15.00u in Mediwet Gent

 

Kostprijs

 

59,83€

0,5 PE

Lees verder »
15
juni 2018

Intervisie voor vertrouwenspersonen in Gent

Omschrijving

 

Het KB van 10 april 2014 benadrukt opnieuw de noodzaak tot regelmatige intervisiemomenten voor interne vertrouwenspersonen. Elke vertrouwenspersoon dient éénmaal jaarlijks een (halve) dag intervisie te volgen om zijn kennis up to date te houden en de specifieke vaardigheden, eigen aan deze rol, te verwerven en onderhouden. Een intervisiemoment is tevens hét moment bij uitstek om in een vertrouwelijk kader ervaringen uit te wisselen en inzichten te verdiepen.


Inhoud

 

Deze intervisiemomenten voor vertrouwenspersonen bieden u de kans om, samen met andere vertrouwenspersonen van diverse organisaties, eigen cases te bespreken onder begeleiding van een preventieadviseur psychosociale aspecten van Mediwet. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van verschillende analysemethodieken en actieve didactische werkvormen (brainstorm, videofragmenten, rollenspel, enz.).


Wanneer

 

U heeft de keuze uit diverse intervisiemomenten in onze vestiging in Antwerpen of Gent:

 • Vrijdag 23/02 van 9-12.30u in Antwerpen
 • Vrijdag 01/06 van 9-12.30u in Antwerpen
 • Vrijdag 15/06 13-16.30u in Gent
 • Vrijdag 14/09 van 9-12.30u in Antwerpen
 • Vrijdag 21/09 van 13-16.30u in Gent
 • Vrijdag 09/11 van 9-12.30u in Antwerpen
 • Dinsdag 27/11 van 9-12.30u in Gent

 

Prijs

 

€ 119,65
PE: 1

Mediwet vzw is erkend voor betalingen via het systeem van de KMO-portefeuille.

Lees verder »
25
juni 2018

Open bijscholing EHBO GENT 25/06/2018

Omschrijving

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 25/06/2018 van 13u tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.
Wetgeving


Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.
Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via emmanuel.terneus@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 71.79* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2% in 2018.
  

Lees verder »
30
augustus 2018

Open bijscholing EHBO GENT 30/08/2018

Omschrijving

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 30/08/2018 van 13u tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.
Wetgeving


Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.
Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via emmanuel.terneus@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 71.79* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2% in 2018.
  

Lees verder »
5
september 2018

Open bijscholing EHBO ANTW 05/09/2018

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 05/09/2018 van 13 tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.

Wetgeving

Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.

Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via celia.biesbrouck@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 71.79* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2%.

Lees verder »
7
september 2018

Open bijscholing EHBO GENT 07/09/2018

Omschrijving

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 07/09/2018 van 13u tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.
Wetgeving


Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.
Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via emmanuel.terneus@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 71.79* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2% in 2018.
  

Lees verder »
10
september 2018

Open opleiding EHBO GENT start 10/09/2018

Omschrijving

De open opleiding EHBO-hulpverlener van 16u (+evaluatieproef) gaat door op 10/09, 17/09,24/09, 01/10 en 08/10/2018 telkens van 13u tot 17u. Mediwet is door de overheid erkend voor het geven van deze opleiding die leidt tot het getuigschrift van EHBO-hulpverlener. Het getuigschrift dient via jaarlijkse bijscholingen van 4u geldig gehouden te worden.

Inhoud

De lessenreeks van deze basisvorming omvat een 16-tal lesuren bestaande uit 4 lesdelen en een 5de deel met een theoretische en praktische evaluatieproef. De cursusinhoud is conform aan de minimumdoelstellingen zoals deze voorzien zijn in het KB van 15/12/2010.

De cursus wordt gegeven aan groepen tot max. 12 personen, is eenvoudig opgebouwd en vereist van de cursist geen voorkennis.

De bedoeling is vooral om een praktijkgerichte opleiding te geven waarbij de deelnemers vanuit een eenvoudige theoretische achtergrond en basiskennis zich een beeld kunnen vormen van de meest voorkomende noodsituaties. Tevens leren zij ook hoe ze in een dergelijke situatie een juiste en degelijke hulpverlening kunnen toedienen. Dit wordt aangeleerd d.m.v. verschillende praktische oefenmomenten met o.a. gebruik van een oefenpop.

Verschillende didactische principes en materialen zullen dan ook worden gehanteerd.

De 4 lesdelen omvatten o.a. volgende onderwerpen:
 basisprincipes van eerste hulp;

* De levensbedreigende situaties + enkele concrete gevallen + C.P.R met oefeningen;

* Brancardage/ transporttechnieken en de houdingen;

* Vaak voorkomende ongevallen en aandoeningen: epilepsie, diabetes, lumbago, oogletsels;

* Vaak voorkomende letsels: huidwonden en letsels aan het voortbewegingsstelsel;

* De wettelijke richtlijnen voor de eerstehulpverlening binnen een bedrijf.

Prijs:

€ 251.26* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering.

Voor de opleiding is het systeem van de KMO-portefeuille geldig.

Lees verder »
14
september 2018

Intervisie voor vertrouwenspersonen in Antwerpen

Omschrijving

 

Het KB van 10 april 2014 benadrukt opnieuw de noodzaak tot regelmatige intervisiemomenten voor interne vertrouwenspersonen. Elke vertrouwenspersoon dient éénmaal jaarlijks een (halve) dag intervisie te volgen om zijn kennis up to date te houden en de specifieke vaardigheden, eigen aan deze rol, te verwerven en onderhouden. Een intervisiemoment is tevens hét moment bij uitstek om in een vertrouwelijk kader ervaringen uit te wisselen en inzichten te verdiepen.


Inhoud

 

Deze intervisiemomenten voor vertrouwenspersonen bieden u de kans om, samen met andere vertrouwenspersonen van diverse organisaties, eigen cases te bespreken onder begeleiding van een preventieadviseur psychosociale aspecten van Mediwet. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van verschillende analysemethodieken en actieve didactische werkvormen (brainstorm, videofragmenten, rollenspel, enz.).


Wanneer

 

U heeft de keuze uit diverse intervisiemomenten in onze vestiging in Antwerpen of Gent:

 • Vrijdag 23/02 van 9-12.30u in Antwerpen
 • Vrijdag 01/06 van 9-12.30u in Antwerpen
 • Vrijdag 15/06 13-16.30u in Gent
 • Vrijdag 14/09 van 9-12.30u in Antwerpen
 • Vrijdag 21/09 van 13-16.30u in Gent
 • Vrijdag 09/11 van 9-12.30u in Antwerpen
 • Dinsdag 27/11 van 9-12.30u in Gent

 

Prijs

 

€ 119,65
PE: 1

Mediwet vzw is erkend voor betalingen via het systeem van de KMO-portefeuille.

Lees verder »
14
september 2018

Workshop 'JAP/GPP'

Omschrijving

 

Ondernemingen mogen volgens de wet welzijn niet wachten tot zich ongevallen voordoen om preventiemaatregelen te nemen, maar moeten proactief een preventiebeleid opstellen.

De reglementering legt werkgevers op om preventieacties en maatregelen voortvloeiend uit de risicoanalyse, te structureren en te vertalen in twee plannen:

1* Het globaal plan legt de grote lijnen vast van het preventiebeleid, voor een termijn van vijf jaar.

2* Het jaarlijks actieplan geeft ieder jaar een gedetailleerd verslag van de preventiemaatregelen die dat jaar moeten worden gerealiseerd.

Het ontwerp van het jaaractieplan moet ieder jaar voor 1 november voor het komend werkjaar voor advies voorgelegd worden aan het comité PBW. (Ten laatste op voor de eerste dag van de maand voorafgaand aan het dienstjaar waarop dat betrekking heeft)

 

Inhoud

 

In deze najaarsworkshop wordt u praktisch begeleid om deze documenten op te maken in een sessie van 2u.

 

Datum

 

Vrijdag 14/09/2018 van 13.00u - 15.00u in Mediwet Gent

 

Kostprijs:


59,83€

0,5 PE

Lees verder »
19
september 2018

Open bijscholing EHBO GENT 19/09/2018

Omschrijving

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 19/09/2018 van 8u30 tot 12u30. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.
Wetgeving


Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.
Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via emmanuel.terneus@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 71.79* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2% in 2018.
  

Lees verder »
21
september 2018

Intervisie voor vertrouwenspersonen in Gent

Omschrijving

 

Het KB van 10 april 2014 benadrukt opnieuw de noodzaak tot regelmatige intervisiemomenten voor interne vertrouwenspersonen. Elke vertrouwenspersoon dient éénmaal jaarlijks een (halve) dag intervisie te volgen om zijn kennis up to date te houden en de specifieke vaardigheden, eigen aan deze rol, te verwerven en onderhouden. Een intervisiemoment is tevens hét moment bij uitstek om in een vertrouwelijk kader ervaringen uit te wisselen en inzichten te verdiepen.


Inhoud

 

Deze intervisiemomenten voor vertrouwenspersonen bieden u de kans om, samen met andere vertrouwenspersonen van diverse organisaties, eigen cases te bespreken onder begeleiding van een preventieadviseur psychosociale aspecten van Mediwet. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van verschillende analysemethodieken en actieve didactische werkvormen (brainstorm, videofragmenten, rollenspel, enz.).


Wanneer

 

U heeft de keuze uit diverse intervisiemomenten in onze vestiging in Antwerpen of Gent:

 • Vrijdag 23/02 van 9-12.30u in Antwerpen
 • Vrijdag 01/06 van 9-12.30u in Antwerpen
 • Vrijdag 15/06 13-16.30u in Gent
 • Vrijdag 14/09 van 9-12.30u in Antwerpen
 • Vrijdag 21/09 van 13-16.30u in Gent
 • Vrijdag 09/11 van 9-12.30u in Antwerpen
 • Dinsdag 27/11 van 9-12.30u in Gent

 

Prijs

 

€ 119,65
PE: 1

Mediwet vzw is erkend voor betalingen via het systeem van de KMO-portefeuille.

Lees verder »
2
oktober 2018

(Gezond) kantoorwerk op zijn best

We zitten te lang en bewegen te weinig op een dag en daar worden we niet gelukkiger of gezonder van. Integendeel zelfs! Tijdens deze workshop worden de aandachtspunten rond lichamelijke en mentale belasting van kantoorwerk in groep besproken. Deelnemers worden in een interactieve sessie aangemoedigd om hun werkpost mensvriendelijker te organiseren. Werkgevers en leidinggevenden krijgen tips rond het opstarten van een multi-level beleidsplan rond sedentarisme. Er wordt geïnformeerd over een goede werkhouding, en deelnemers ondervinden het belang van voldoende beweging en het doorbreken van het langdurig zitten. Verder maken ze kennis met de ergonomische aandachtspunten in verband met de stoel, tafel, scherm(en), muis, toetsenbord, enzoverder. Na de workshop kennen deelnemers de mogelijke nadelige invloeden op hun gezondheid en veiligheid, en weten ze hoe ze deze kunnen beperken. Er wordt toegewerkt naar een concreet actieplan per deelnemer.

 

Data:

 • Dinsdag 27/03/2018 van 09u - 12u in Mediwet Gent
 • Dinsdag 02/10/2018 van 09u - 12u in Mediwet Antwerpen

 

Kostprijs:

€119,65

1 PE

Lees verder »
2
oktober 2018

Open bijscholing EHBO GENT 02/10/2018

Omschrijving

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 02/10/2018 van 13u tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.
Wetgeving


Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.
Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via emmanuel.terneus@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 71.79* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2% in 2018.
  

Lees verder »
12
oktober 2018

Vormingsdagen voor vertrouwenspersonen

Omschrijving
Het KB van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk maakt een gedegen opleiding van de vertrouwenspersoon onmisbaar. De vertrouwenspersoon vervult immers een belangrijke rol in het psychosociaal welzijnsbeleid van de organisatie. Voor de zorgvuldige uitoefening van deze functie worden een aantal voorwaarden gesteld qua vaardigheden en kennis. Mediwet biedt een vijfdaagse basisopleiding aan die beantwoordt aan de vereisten van het KB. 

Inhoud
De basisopleiding is modulair opgebouwd:
Module 1: Wettelijk kader en de rol van de vertrouwenspersoon 
Module 2: De psychosociale risico's op het werk
Module 3: Psychosociale interventie: gesprekstechnieken
Module 4: Psychosociale interventie: de beheersing van probleemsituaties

Wanneer

 • Vrijdag 12/10 van 9:00u-16:30u: module 1 voormiddag en module 2 namiddag
 • Vrijdag 19/10 van 9:00u-16:30u: module 3
 • Vrijdag 26/10, vrijdag 09/11 en vrijdag 16/11/2018 van 9:00u -16:30u: module 4

Minimaal 8 deelnemers en maximaal 12 deelnemers.

Prijs
€ 1040,40 / 7 PE per deelnemer voor de volledige basisopleiding (cursusmateriaal en broodjeslunch inbegrepen). Deze opleiding komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille. 

Praktisch
Inschrijven kan onderaan. 
Na ontvangst van uw inschrijvingsformulier zal u een factuur toegestuurd krijgen met de betalingsmodaliteiten. Indien u door omstandigheden alsnog genoodzaakt bent uw inschrijving te annuleren, is dit mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen vóór de eerste opleidingsdag. Nadien is het inschrijvingsbedrag volledig verschuldigd. 
De sessies vinden plaats in de rustige en stressvrije omgeving van QC Stables, Beeldstraat 15 te 9100 Sint-Niklaas.

Lees verder »
12
oktober 2018

Workshop 'De risico's van voeding'

Wetgeving:


Voor werknemers die rechtstreeks in contact komen met voeding moet de werkgever minstens om de 5 jaar een risicoanalyse uitvoeren over het welzijn op het werk.  Dit is ter vervanging van het verplicht gezondheidstoezicht.

Ook dient de werkgever verplichte opleidingen inzake deze risico’s te voorzien.

De nadruk ligt hierbij op de risico’s van de voeding voor de werknemers zelf (bv. contact met allergenen), niet op de voedselveiligheid en HACCP.

OPGELET! Er verandert niets aan het medisch attest vereist voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Dit attest is drie jaar geldig en wordt door een arts afgeleverd maar dit behoort niet tot de wettelijk verplichte taak van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.


Inhoud 


Om u hierbij te ondersteunen organiseert Mediwet een workshop waarbij we u een tool (checklist) aanbieden en toelichten om zelf de risicoanalyse te kunnen uitwerken, wat de inhoud van een gepaste opleiding kan zijn en hoe Mediwet u bij dit alles verder kan ondersteunen.

 

Data


 • Vrijdag 27 april 2018 van 13.30u - 15.30u in Mediwet Gent
 • Vrijdag 12 oktober 2018 van 13.30u - 15.30u in Mediwet Antwerpen

 

Prijs

 

Gratis

Lees verder »
17
oktober 2018

Workshop 'Uitvoeren analyse beeldschermposten'

De workshop duurt 2u en wordt gegeven door een medewerker van de afdeling ergonomie. In deze workshop komen volgende punten aan bod:

 • voorstelling en gebruik van een tool (checklist) om de analyse van de beeldschermwerkposten uit te voeren
 • wat is een goede zithouding en correcte opstelling van de beeldschermwerkpost
 • aankoopnormen en aandachtspunten bij de aankoop van bureaumateriaal

Na deze sessie kan u aan de slag om in uw eigen onderneming de analyse van de beeldschermwerkposten op een goede manier uit te voeren.

 

Data:

 • 18/04/2018 van 13.30u - 15.00u in Mediwet Antwerpen
 • 25/04/2018 van 13.30u - 15.00u in Mediwet Gent
 • 17/10/2018 van 13.30u - 15.00u in Mediwet Antwerpen
 • 24/10/2018 van 13.30u - 15.00u in Mediwet Gent

Prijs voor klanten: gratis

Prijs voor niet-klanten: €59,83

Lees verder »
23
oktober 2018

Positieve geest in een gezond lichaam

Een gezonde werknemer presteert beter en kan beter omgaan met stress. Dat is mooi meegenomen voor elk bedrijf, toch? De privésfeer speelt een grote rol in dit geheel maar dit wil niet zeggen dat je de struikelblokken op het werk niet kan aanpakken. Hoe kan je meer bewegen wanneer je acht uur aan een bureau zit? Hoe kan je gezond eten terwijl je veel op de baan bent? Of hoe kan je zorgen voor een goede nachtrust tussen vroege en late shiften door? De opleiding ‘Positieve geest in een gezond lichaam’ omvat vier thema’s:  gezonde voeding, beweging, positief denken en positief werken en slaaphygiëne. We brengen de wetenschappelijke achtergrond  in kaart en geven een heleboel tips en adviezen, aangepast naar de arbeid van de individuele deelnemers.

Data:

 • 22/03/2018 van 13.00u - 17.00u in Mediwet Gent
 • 23/10/2018 van 13.00u - 17.00u in Mediwet Antwerpen

Prijs: €119,65

Lees verder »
24
oktober 2018

Workshop 'Uitvoeren analyse beeldschermposten'

De workshop duurt 2u en wordt gegeven door een medewerker van de afdeling ergonomie. In deze workshop komen volgende punten aan bod:

 • voorstelling en gebruik van een tool (checklist) om de analyse van de beeldschermwerkposten uit te voeren
 • wat is een goede zithouding en correcte opstelling van de beeldschermwerkpost
 • aankoopnormen en aandachtspunten bij de aankoop van bureaumateriaal

Na deze sessie kan u aan de slag om in uw eigen onderneming de analyse van de beeldschermwerkposten op een goede manier uit te voeren.

 

Data:

 • 18/04/2018 van 13.30u - 15.00u in Mediwet Antwerpen
 • 25/04/2018 van 13.30u - 15.00u in Mediwet Gent
 • 17/10/2018 van 13.30u - 15.00u in Mediwet Antwerpen
 • 24/10/2018 van 13.30u - 15.00u in Mediwet Gent

Prijs voor klanten: gratis

Prijs voor niet-klanten: €59,83

Lees verder »
25
oktober 2018

Open bijscholing EHBO GENT 25/10/2018

Omschrijving

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 25/10/2018 van 13u tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.
Wetgeving


Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.
Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via emmanuel.terneus@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 71.79* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2% in 2018.
  

Lees verder »
26
oktober 2018

Open bijscholing EHBO ANTW 26/10/2018

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 26/10/2018 van 13 tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.

Wetgeving

Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.

Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via celia.biesbrouck@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 71.79* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2%.

Lees verder »
29
oktober 2018

Open opleiding EHBO GENT start 29/10/2018

Omschrijving

De open opleiding EHBO-hulpverlener van 16u (+evaluatieproef) gaat door op 29/10, 05/11, 12/11, 19/11 en 26/11/2018 telkens van 13u tot 17u. Mediwet is door de overheid erkend voor het geven van deze opleiding die leidt tot het getuigschrift van EHBO-hulpverlener. Het getuigschrift dient via jaarlijkse bijscholingen van 4u geldig gehouden te worden.

Inhoud

De lessenreeks van deze basisvorming omvat een 16-tal lesuren bestaande uit 4 lesdelen en een 5de deel met een theoretische en praktische evaluatieproef. De cursusinhoud is conform aan de minimumdoelstellingen zoals deze voorzien zijn in het KB van 15/12/2010.

De cursus wordt gegeven aan groepen tot max. 12 personen, is eenvoudig opgebouwd en vereist van de cursist geen voorkennis.

De bedoeling is vooral om een praktijkgerichte opleiding te geven waarbij de deelnemers vanuit een eenvoudige theoretische achtergrond en basiskennis zich een beeld kunnen vormen van de meest voorkomende noodsituaties. Tevens leren zij ook hoe ze in een dergelijke situatie een juiste en degelijke hulpverlening kunnen toedienen. Dit wordt aangeleerd d.m.v. verschillende praktische oefenmomenten met o.a. gebruik van een oefenpop.

Verschillende didactische principes en materialen zullen dan ook worden gehanteerd.

De 4 lesdelen omvatten o.a. volgende onderwerpen:
 basisprincipes van eerste hulp;

* De levensbedreigende situaties + enkele concrete gevallen + C.P.R met oefeningen;

* Brancardage/ transporttechnieken en de houdingen;

* Vaak voorkomende ongevallen en aandoeningen: epilepsie, diabetes, lumbago, oogletsels;

* Vaak voorkomende letsels: huidwonden en letsels aan het voortbewegingsstelsel;

* De wettelijke richtlijnen voor de eerstehulpverlening binnen een bedrijf.

Prijs:

€ 251.26* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering.

Voor de opleiding is het systeem van de KMO-portefeuille geldig.

Lees verder »
6
november 2018

Basisinformatie asbestproblematiek

Inhoud

 

Jarenlang werden asbesthoudende materialen gebruikt omwille van hun uitstekende eigenschappen: isolerend, hittebestendig en slijtvast. Bij het bewerken van deze materialen kunnen echter microscopisch kleine asbestvezels vrijkomen. Het inademen van deze vezels is gevaarlijk voor de gezondheid, met een verhoogd risico op longkanker en asbestose.

 

Indien er blootstelling aan asbest mogelijk is, moet de werkgever verplicht een asbestinventaris opstellen.  Deze inventaris bevat al het asbestverdacht materiaal,   de risicoanalyse en een beheersplan om de blootstelling van de werknemers tot een minimum te herleiden.

 

Tijdens deze opleiding informeren we u over onderstaande aspecten met betrekking tot asbest:

o   soorten, eigenschappen en toepassingen

o   gezondheidsgevaren en risicofactoren

o   wetgeving betreffende de bescherming van de werknemers

o   asbestinventaris, risicoanalyse, beheersplan

 

Datum

 

Dinsdag 06/11/2018 van 08.30u - 12.30u in Mediwet Antwerpen

 

Kostprijs

 

 

119,65€

1 PE

Lees verder »
7
november 2018

Open bijscholing EHBO ANTW 07/11/2018

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 07/11/2018 van 13 tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.

Wetgeving

Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.

Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via celia.biesbrouck@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 71.79* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2%.

Lees verder »
9
november 2018

Intervisie voor vertrouwenspersonen in Antwerpen

Omschrijving

 

Het KB van 10 april 2014 benadrukt opnieuw de noodzaak tot regelmatige intervisiemomenten voor interne vertrouwenspersonen. Elke vertrouwenspersoon dient éénmaal jaarlijks een (halve) dag intervisie te volgen om zijn kennis up to date te houden en de specifieke vaardigheden, eigen aan deze rol, te verwerven en onderhouden. Een intervisiemoment is tevens hét moment bij uitstek om in een vertrouwelijk kader ervaringen uit te wisselen en inzichten te verdiepen.


Inhoud

 

Deze intervisiemomenten voor vertrouwenspersonen bieden u de kans om, samen met andere vertrouwenspersonen van diverse organisaties, eigen cases te bespreken onder begeleiding van een preventieadviseur psychosociale aspecten van Mediwet. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van verschillende analysemethodieken en actieve didactische werkvormen (brainstorm, videofragmenten, rollenspel, enz.).


Wanneer

 

U heeft de keuze uit diverse intervisiemomenten in onze vestiging in Antwerpen of Gent:

 • Vrijdag 23/02 van 9-12.30u in Antwerpen
 • Vrijdag 01/06 van 9-12.30u in Antwerpen
 • Vrijdag 15/06 13-16.30u in Gent
 • Vrijdag 14/09 van 9-12.30u in Antwerpen
 • Vrijdag 21/09 van 13-16.30u in Gent
 • Vrijdag 09/11 van 9-12.30u in Antwerpen
 • Dinsdag 27/11 van 9-12.30u in Gent

 

Prijs

 

€ 119,65
PE: 1

Mediwet vzw is erkend voor betalingen via het systeem van de KMO-portefeuille.

Lees verder »
13
november 2018

Open bijscholing EHBO GENT 13/11/2018

Omschrijving

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 13/11/2018 van 13u tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.
Wetgeving


Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.
Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via emmanuel.terneus@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 71.79* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2% in 2018.
  

Lees verder »
15
november 2018

Open opleiding EHBO ANTW start 15/11/2018

Omschrijving

 

De open opleiding EHBO-hulpverlener van 16u (+evaluatieproef) gaat door op 15/11,22/11,29/11,13/12 en 20/12/2018 telkens van 13u tot 17u. Mediwet is door de overheid erkend voor het geven van deze opleiding die leidt tot het getuigschrift van EHBO-hulpverlener. Het getuigschrift dient via jaarlijkse bijscholingen van 4u geldig gehouden te worden.
Inhoud
De lessenreeks van deze basisvorming omvat een 16-tal lesuren bestaande uit 4 lesdelen en een 5de deel met een theoretische en praktische evaluatieproef. De cursusinhoud is conform aan de minimumdoelstellingen zoals deze voorzien zijn in het KB van 15/12/2010.
De cursus wordt gegeven aan groepen tot max. 12 personen, is eenvoudig opgebouwd en vereist van de cursist geen voorkennis.
De bedoeling is vooral om een praktijkgerichte opleiding te geven waarbij de deelnemers vanuit een eenvoudige theoretische achtergrond en basiskennis zich een beeld kunnen vormen van de meest voorkomende noodsituaties. Tevens leren zij ook hoe ze in een dergelijke situatie een juiste en degelijke hulpverlening kunnen toedienen. Dit wordt aangeleerd d.m.v. verschillende praktische oefenmomenten met o.a. gebruik van een oefenpop.
Verschillende didactische principes en materialen zullen dan ook worden gehanteerd.
De 4 lesdelen omvatten o.a. volgende onderwerpen:

 basisprincipes van eerste hulp;
* De levensbedreigende situaties + enkele concrete gevallen + C.P.R met oefeningen;
* Brancardage/ transporttechnieken en de houdingen;
* Vaak voorkomende ongevallen en aandoeningen: epilepsie, diabetes, lumbago, oogletsels;
* Vaak voorkomende letsels: huidwonden en letsels aan het voortbewegingsstelsel;
* De wettelijke richtlijnen voor de eerstehulpverlening binnen een bedrijf.
Prijs:
€ 251.26* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2%.
Voor de opleiding is het systeem van de KMO-portefeuille geldig.

Lees verder »
27
november 2018

Intervisie voor vertrouwenspersonen in Gent

Omschrijving

 

Het KB van 10 april 2014 benadrukt opnieuw de noodzaak tot regelmatige intervisiemomenten voor interne vertrouwenspersonen. Elke vertrouwenspersoon dient éénmaal jaarlijks een (halve) dag intervisie te volgen om zijn kennis up to date te houden en de specifieke vaardigheden, eigen aan deze rol, te verwerven en onderhouden. Een intervisiemoment is tevens hét moment bij uitstek om in een vertrouwelijk kader ervaringen uit te wisselen en inzichten te verdiepen.


Inhoud

 

Deze intervisiemomenten voor vertrouwenspersonen bieden u de kans om, samen met andere vertrouwenspersonen van diverse organisaties, eigen cases te bespreken onder begeleiding van een preventieadviseur psychosociale aspecten van Mediwet. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van verschillende analysemethodieken en actieve didactische werkvormen (brainstorm, videofragmenten, rollenspel, enz.).


Wanneer

 

U heeft de keuze uit diverse intervisiemomenten in onze vestiging in Antwerpen of Gent:

 • Vrijdag 23/02 van 9-12.30u in Antwerpen
 • Vrijdag 01/06 van 9-12.30u in Antwerpen
 • Vrijdag 15/06 13-16.30u in Gent
 • Vrijdag 14/09 van 9-12.30u in Antwerpen
 • Vrijdag 21/09 van 13-16.30u in Gent
 • Vrijdag 09/11 van 9-12.30u in Antwerpen
 • Dinsdag 27/11 van 9-12.30u in Gent

 

Prijs

 

€ 119,65
PE: 1

Mediwet vzw is erkend voor betalingen via het systeem van de KMO-portefeuille.

Lees verder »
29
november 2018

Open bijscholing EHBO GENT 29/11/2018

Omschrijving

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 29/11/2018 van 13u tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.
Wetgeving


Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.
Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via emmanuel.terneus@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 71.79* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2% in 2018.
  

Lees verder »
7
december 2018

Open bijscholing EHBO GENT 07/12/2018

Omschrijving

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 07/12/2018 van 13u tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.
Wetgeving


Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.
Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via emmanuel.terneus@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 71.79* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2% in 2018.
  

Lees verder »
12
december 2018

Open bijscholing EHBO ANTW 12/12/2018

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 12/12/2018 van 13 tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.

Wetgeving

Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.

Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via celia.biesbrouck@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 71.79* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2%.

Lees verder »
20
december 2018

Open bijscholing EHBO GENT 20/12/2018

Omschrijving

Opleiding bijscholing EHBO-hulpverlener van 4 uur op 20/12/2018 van 13u tot 17u. Deze bijscholing heeft tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden.
Wetgeving


Wettelijk is voorzien in het KB rond EHBO van 15/12/2010 dat het getuigschrift van EHBO-hulpverlener slechts geldig blijft indien de houder jaarlijks minimum 4u bijscholing volgt (behoudens een berperkt aantal duidelijke uitzonderingen). Mediwet volgt hierin het advies van Co-Prev. Dit zegt dat hulpverleners die in 2 opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden, de cursus hulpverlener opnieuw dienen te volgen. Een eventueel gemiste bijscholing kan wel ingehaald worden door in het volgende jaar een extra bijscholing te volgen.
Opgelet: Een inhaalbeweging kan niet via deze open bijscholing gebeuren. indien u zich wenst in te schrijven voor een inhaalbijscholing dient u eerst contact op te nemen via emmanuel.terneus@mediwet.be.

Inhoud

Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien kunnen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod komen.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Praktisch

Voor de bijscholingen hanteren we een maximum aantal inschrijvingen van 12 personen, en anderzijds een minimum van 6 personen om de opleiding te kunnen laten doorgaan.

Prijs

€ 71.79* Opgelet: de prijzen worden jaarlijks herzien en de datum van de prestatie bepaalt de prijs. Houd rekening met een mogelijke indexering van 2% in 2018.
  

Lees verder »

Zoeken op Mediwet