Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


BEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERK

Dienst Psychosociale Aspecten

Onaangepast gebruik van alcohol en/of drugs heeft een enorme impact op de werkvloer. Hoewel de gevolgen moeilijk kwantificeerbaar zijn, worden ze vaak onderschat. Toch kosten een verminderde productiviteit, demotivatie, te laat komen, concentratieverlies, ziekteverzuim en conflicten een werkgever veel geld.
Het aanbod vanuit Mediwet:
1) Advies en ondersteuning aan de aangesloten bedrijven inzaken de opbouw of de nalevering van hun alcohol- en drugbeleid.
2) Algemene sensibilisatie/vorming, voorlichting
3) Eerste lijnsbegeleiding van werknemers die disfunctioneren o.w.v. vermoedelijke acohol- en/of drugproblematiek
Dit product richt zich tot de werknemers met functioneringsproblemen, gerelateerd aan vermoedelijk middelengebruik

Begeleidingskader
Omdat wij werken vanuit de vraag van de werkgever, ligt onze focus op functioneringsproblemen naar aanleiding van middelenmisbruik. Vaak is er vanuit de werkcontext en vanuit de persoonlijke omgeving van de werknemer een druk om snel verandering te realiseren.
Cliënten leren kennen en bouwen aan vertrouwen vraagt evenwel tijd en een professionele en integere benadering van de begeleider.
Wij werken steeds vanuit de toestemming van de werknemer om diens problematiek te bespreken. Dit gebeurt binnen een vertrouwelijk kader.
Mediwet als schakel tussen werkgever, werknemer en hulpverlening
- Intake
- het motiveren van werknemers om hun middelengebruik te veranderen
- het begeleiden van werknemers via een afgebakend ambulant traject
- het doorverwijzen van werknemers naar gespecialiseerde tweedelijnshulpverlening
- het opvolgen van werknemers die in behandeling zijn in de gespecialiseerde hulpverlening
- het opvolgen van de nazorg van een tweedelijnsbehandelingContacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet