Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


OPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERK

Dienst Psychosociale Aspecten

Geen enkel bedrijf is 100% beschermd tegen ernstige gebeurtenissen zoals een ernstig arbeidsongeval, een brand, een agressie vanwege een derde, …
Door betrokkenheid als slachtoffer of getuige, zelfs als er geen sprake is van lichamelijke verwondingen, kan het zijn dat een incident een tijdlang de gedachten en gevoelens beheerst.
Zonder adequate bedrijfsopvang en deskundige begeleiding kan elke betrokken persoon posttraumatische stresssymptomen (PTTS) ontwikkelen, met ook op het werk alle gevolgen van dien.
De dienstverlening vanuit Mediwet betreft hulp aan de onderneming in haar plicht om de negatieve gevolgen voor het personeel, na een werkgerelateerd fysiek of psychologisch traumatisch incident, te voorkomen.

1) Advies inzake de opmaak van een interventieprocedure naar aanleiding van een kritisch incident. Dit betreft een procedure om de interne bedrijfsopvang te organiseren en te optimaliseren.
2) Opleiding voor bedrijfsopvangers. De medewerkers van uw firma, die in de onmiddellijke opvang van de betrokkenen voorzien, worden ervaringsgericht geïnstrueerd over do's en don 'ts. Er worden regelmatige intervisiemomenten georganiseerd om de kennis van de bedrijfsopvangers op te frissen en te updaten volgens nieuwe ervaringen en recente wetenschappelijke bevindingen.
3) Een medewerker van het psychosociale team van Mediwet komt binnen 72 uren ter plaatse voor een debriefing of individuele opvanggesprekken, waar tevens een inschatting van de individuele risico's op de ontwikkeling van een PTSS plaatsvindt.
4) Mediwet biedt verdere nazorg van betrokkenen onder de vorm van vertrouwelijke gesprekken en voorziet evt. doorverwijzing naar gespecialiseerde traumatherapie.Contacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet