Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


ZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Dienst Psychosociale Aspecten

Inzake het beperken van het absenteïsme - verzuim door lichamelijke en/of psychische ziekte of arbeidsongeval - vervult Mediwet ten aanzien van haar klanten een uitgesproken informerende, coördinerende en adviserende functie. Wij houden ons eraan onze klanten op kwalitatief hoogstaande wijze te ondersteunen en met raad en daad bij te staan bij het uitwerken van een concreet verzuimbeleid en –protocol waarover consensus bestaat bij de diverse betrokken partijen (HR, vakorganisaties, leden van het CPBW, hiërarchische lijn, arbeidsgeneesheer,…).
Het opzetten van een verzuimbeleid vergt een aanpak op drie niveaus: Preventief, verzuimdrempel-verhogend, terugkeerdrempel-verlagend. Binnen elk van deze niveaus biedt Mediwet, naast haar algemene informerende en adviserende functie, een aantal specifieke diensten.

1) Primaire preventie
- Begeleiden interne werkgroep inzake het opstellen van een verzuimbeleid en -protocol
- Evenwicht belasting-belastbaarheid optimaliseren door middel van psychosociale risicoanalyse evt. na monitoring van verzuim
- Ergonomische aspecten: analyse van de werkpost, opleidingen (bv. rugsparend werken) en advies (bv. aanpassing werkpost, aanschaf hulpmiddelen)
- Gezondheidspromotie (Sterk op het Werk)
- Opleiding inzake het voeren van preventiegesprekken door leidinggevenden
2) Drempelverhogend beleidsaspect (Verzuimdrempel verhogen)
- Opleiding van hiërarchische lijn inzake het voeren van verzuimgesprekken
3) Terugkeerdrempel verlagen (Snellere werkhervatting)
- Sociaal - medische opvolging met mogelijkheid tot aangepast werk
- Psychologische nazorggesprekken voor slachtoffers van (ernstige) arbeidsongevallen
- Ergonomische aspecten: analyse van de werkpost van de terugkerende werknemer, advies voor eventuele aanpassing werkpost/werkwijze, individuele on-the-job trainingContacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet