Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCY

Dienst Algemeen
Om die taken en opdrachten uit te voeren inzake welzijn en meer bepaald veiligheid, gezondheid, hygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten waarvoor u als zaakvoerder niet de nodige tijd of de medewerker met de juiste opleiding vindt, voorziet Mediwet een aanvullende overeenkomst. Zo wordt uw veiligheidsbeleid continu opgevolgd door een externe preventieadviseur van Mediwet die op vastgelegde regelmaat de nodige acties onderneemt  om uw situatie aan te passen aan de wettelijke vereisten.
Deze overeenkomst wordt ook aangewend ter ondersteuning van de preventieadviseur voor domeinen waarin hijzelf niet thuis is of indien de eigen preventieadviseur slechts een beperkte inzetbaarheid heeft.
In een aanvullende overeenkomst wordt een bepaalde prestatieduur vastgelegd waarbinnen de onderneming jaarlijks een beroep kan doen op alle diensten die Mediwet aanbiedt. Als basis voor de invulling van de vastgelegde prestatieduur zal de toegewezen preventieadviseur de overeengekomen taken en opdrachten voor uw onderneming uitvoeren. Het kan gaan om het uitvoeren van wettelijke taken zoals de risicoanalyse, het arbeidsongevallenonderzoek, opmaak van veiligheidsinstructiekaarten of indienststellingsverslagen, …

Contacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet