Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


EVACUATIESCHEMA OPMAKEN

Dienst Veiligheid
In geval van een noodsituatie waarbij ontruiming van het gebouw noodzakelijk is, is het van levensbelang dat de aanwezigen weten waar ze zich in de onderneming bevinden en hoe ze op een vlugge en veilige manier het gebouw kunnen verlaten.  Dit wordt verwezenlijkt door, op strategische plaatsen, evacuatieplannen uit te hangen met aanduiding van de vluchtwegen, de aanwezige brandblusmiddelen en de positie van de verzamelplaats.
Op basis van een rondgang in de onderneming worden de volgende zaken opgetekend: de positie van alle aanwezige brandblusmiddelen en EHBO-posten, de vluchtwegen, de (nood)uitgangen en de verzamelplaats.
Indien het bedrijf beschikt over elektronische grondplannen wordt de benodigde tijd geschat op ongeveer 3 halve dagen.
Wanneer er geen elektronische grondplannen zijn, behoort de ruwe opmaak van het grondplan tot de opdracht en zullen in totaal 4 halve dagen nodig zijn.


Contacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet