Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


GELUIDSKAART OPMAKEN

Dienst Omgevingsfactoren

Wanneer men blootgesteld staat aan lawaai, kan dit leiden tot permanente en onherstelbare gehoorschade.  Dit kan voorkomen worden door op basis van geluidsmetingen op de werkplaatsen de geluidsoverlast te bepalen waaraan de werknemers blootgesteld staan. Aan de hand van de resultaten worden preventiemaatregelen vastgelegd.
Aan de hand van een grafische voorstelling van geluid in de werkruimte, wordt aangetoond waar de meeste geluidshinder is en waar men dus het eerst moet ingrijpen om het lawaai te dempen.
In samenspraak met de zaakvoerder wordt bepaald op welke plaatsen in het bedrijf geluidsmetingen uitgevoerd dienen te worden. Dit kunnen algemene geluidsmetingen van bepaalde werkposten of werkplaatsen zijn, of gerichte metingen van bepaalde arbeidsmiddelen, installaties of activiteiten.
Als basis gebruiken we een plattegrond van de werkplaats.  Hierop worden de meetplaatsen vastgelegd, op regelmatige afstanden van elkaar.  De afstand tussen de verschillende meetpunten is afhankelijk van de aanwezige geluidsbronnen.
Er kunnen ook geluidskaarten per arbeidsmiddel opgemaakt worden (bv. geluidsniveau aan toestel zelf, op 1 meter afstand,…).Contacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet