Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


IMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIK

Dienst Psychosociale Aspecten

10% van de volwassen Belgische bevolking draagt een alcoholproblematiek met zich mee. Het behoeft geen betoog dat deze problematiek zware gevolgen heeft voor uw onderneming (ziekteafwezigheid, te laat komen, fouten, ongeval, etc.). U kan beter voorkomen dan genezen door middel van een preventiebeleid.
Een gedegen middelen- en alcoholbeleid binnen een onderneming berust op vier peilers:
* Regelgeving
* Vorming en voorlichting
* Procedures
* Hulpverlening
Ten einde deze peilers te vertalen in een beleidsdocument wordt volgend vergaderprogramma afgewerkt:
* Algemene infosessie rond alcohol op het werk (2 uur)
* Uitgangspunten en doelstellingen formuleren rond beleid (2 uur)
* Verschillende peilers uitwerken (4 x 2 uur)
* Beleid communiceren (2 uur)Contacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet