Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


INDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKEN

Dienst Veiligheid
Telkens een installatie, machine of gemechaniseerd werktuig in gebruik wordt genomen, moet de werkgever in het bezit zijn van een verslag waarin de veiligheid en overeenstemming met de voorschriften wordt vastgesteld en dit door de preventieadviseur, zonodig met raadpleging van andere bevoegde personen (art. 8.3 van Hoofdstuk I van Titel VI van de Codex).
Mediwet kan voor u de indienststellingsverslagen opmaken bij de introductie van nieuwe installaties, machines of gemechaniseerde werktuigen of retroactief voor deze die reeds in gebruik zijn.
De betreffende installaties, machines en werktuigen worden tijdens een bezoek aan een grondige inspectie en controle onderworpen. Wij inventariseren en evalueren de risico's inzake gebruik en onderhoud, de restrisico's, bijkomende gevaren te wijten aan plaatselijke factoren (bv.: inplanting). Eveneens wordt nagegaan of de noodzakelijke documenten aanwezig zijn.
De conclusies worden geformuleerd in het indienststellingsverslag.


Contacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet