Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


INDIVIDUELE BEGELEIDING

Dienst Psychosociale Aspecten

De oorzaken van psychosociale klachten (depressie, angst, middelenmisbruik, stoppen met roken, burn-out, stress, …) situeren zich zowel thuis als op het werk. De gevolgen van deze klachten zijn evenwel duidelijk voelbaar in een onderneming. Men doet er als zaakvoerder dus goed aan een gedegen ondersteuning voor de personeelsleden te voorzien. De begeleiding kan door alle personeelsleden opgenomen worden.
KB betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk - B.S 31/03/1998 - Artikel 3, Algemene verplichtingen werkgever
*Elke werkgever is verantwoordelijk voor de structurele planmatige aanpak van preventie, door middel van een dynamisch risicobeheersingssysteem. "

Een individuele begeleiding binnen Mediwet is gedragstherapeutisch georiënteerd. De nadruk ligt op het functioneren binnen de onderneming. Een begeleiding vangt aan met een kennismakingsgesprek. Na het kennismakingsgesprek werken wij een programma van vier individuele sessies uit. Na die sessies kan men de begeleiding afbreken of verderzetten (opnieuw vijf sessies). Het is uiteraard onmogelijk dieper in te gaan op de inhoud van de gesprekken. Volgende zaken komen evenwel aan bod: doelstellingen uitwerken, sterkte- en zwakteanalyse, positief denken, assertiviteit en relaxatietechnieken. Het is onmogelijk in te schatten hoeveel sessies men nodig heeft vooraleer weer op niveau te functioneren.Contacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet