Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


KLIMAATSTUDIE

Dienst Omgevingsfactoren
Om een goede werksfeer en efficiënt werken te bevorderen, is het belangrijk dat de werknemers in een comfortabele werkatmosfeer vertoeven.
Te hoge of te lage temperatuur of vochtigheidsgehalte, te veel CO en CO2, tocht, slechte verluchting, slechte verlichting: al deze ongunstige factoren kunnen leiden tot concentratieverlies, vermindering van efficiëntie en gezondheidsklachten.
Het is dus belangrijk een goed arbeidsklimaat te creëren op de werkplaats.
Met behulp van geijkte elektronische meettoestellen worden de volgende factoren gemeten:
* CO
* CO2
* Temperatuur (droge en natte temperatuur: WBGT)
* Luchtvochtigheid
* Luchtsnelheid
* Verlichting
Aan de hand van de resultaten van de meting wordt bepaald hoe comfortabel de werkomstandigheden wat betreft het klimaat zijn.
Er worden adviezen geformuleerd om de bestaande situatie indien nodig te verbeteren.


Contacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet