Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


RISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIA

Dienst Omgevingsfactoren
Om na te gaan of er gevaarlijke producten aanwezig zijn op de werkplaats, dient de werkgever eerst een inventaris op te maken van alle aanwezige en gebruikte producten.
Voor elk chemisch product moet een risico-evaluatie gebeuren op basis van de gevaren van het product, de blootstellingsfrequentie en de omstandigheden van het gebruik.
Aan de hand van deze evaluatie kunnen maatregelen bepaald worden om de risico's van gevaarlijke producten te beperken.

De werkgever dient in het bezit te zijn van de veiligheidsinformatiebladen (MSDS : Material Safety Data Sheet) van alle gebruikte gevaarlijke producten. Deze informatiebladen dienen opgevraagd te worden bij de leverancier of fabrikant van het product.
Er wordt een inventaris gemaakt van alle aanwezige producten met daarin gegevens over de gevaren en het gebruik van het product en zijn samenstelling.
Op basis van deze gegevens wordt per product een evaluatie uitgevoerd van het risico dat gebonden is aan het gebruik ervan.
Na afloop van de inventarisatie en evaluatie wordt een advies geformuleerd over de resultaten van de evaluatie en de te nemen maatregelen.


Contacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet