Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


RISICOANALYSE STRESS OP HET WERK

Dienst Psychosociale Aspecten

Bij toepassing van de wet welzijn en zijn uitvoeringsbesluiten is de werkgever ertoe gehouden een beleid te voeren om stress, die door het werk wordt veroorzaakt, collectief te voorkomen en/of te verhelpen. Om dit stressbeleid te voeren, moet de werkgever:
- bij de algemene analyse van de werksituatie de eventuele stressrisico's opsporen; die analyse heeft betrekking op de taak, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen;
- aan de hand van de analyse van de werksituatie een evaluatie van die risico's uitvoeren;
- op grond van de evaluatie passende maatregelen nemen om de risico's te voorkomen of te verhelpen. (CAO 72)
Deze vragenlijst kan u helpen bij de analyse van de werksituatie in uw onderneming.

Stress wordt gezien als een negatief waargenomen toestand, door een groep van werknemers, die vergezeld gaat van fysische, psychische en sociale gevolgen. Deze ontstaan doordat werknemers niet in staat zijn om te beantwoorden aan de eisen en verwachtingen die aan hen gesteld worden.
Een participatieve risicoanalyse is interessant omdat er van personeelsleden een engagement gevraagd wordt. In een eerste vergadering legt een groep van medewerkers de oorzaken en gevolgen van zowel positieve als minder aangename aandachtspunten bloot. Elke medewerker vertrekt van drie positieve en drie negatieve uitgangspunten.  In een tweede vergadering worden de positieve uitgangspunten gebruikt om een antwoord te formuleren op de negatieve. Groep zoekt oplossingen waardoor het uittekenen van het welzijnsbeleid onmiddellijk door alle regionen binnen een organisatie gedragen wordt.

Deze methodiek kadert vanzelfsprekend in het opstarten van een beleid rond stressmanagement.Contacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet