Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


RISICOANALYSE TRILLINGEN

Dienst Omgevingsfactoren
Steeds meer mensen krijgen te maken met neurologische en vaataandoeningen, of letsels aan spieren en beendergestel.  Een niet te onderschatten oorzaak hiervan is de blootstelling aan trillingen. 
Lichaamstrillingen komen vooral voor in de sectoren waar men allerlei voertuigen moet besturen en moet werken op trillende vlakken (vorkheftruck, kranen, graafmachines, bulldozers, trilmachines, …). 
Hand-arm-trillingen zijn dan weer te vinden bij het werken met trillend gereedschap (boorhamers, breekhamers, klopboormachines, nagel- en nietpistolen, betonzagen, slijpmachines, bikhamers, motorkettingzagen, bosmaaiers, heggescharen, …).
Er wordt nagekeken op welke werkposten of bij welke activiteiten er een risico op blootstelling aan trillingen bestaat aan de hand van een specifieke rondgang in het bedrijf in overleg met de werkgever en hiërarchische lijn.
Per arbeidsmiddel, per deeltaak en per werknemer(groep) wordt het niveau van blootstelling onderzocht, eventueel de trillingen gemeten en geëvalueerd.  Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de mogelijke trillingsdosis per werknemer(groep) ter vergelijking met de geldende limietwaarden.  Zo kunnen maatregelen voorgesteld worden voor het elimineren of beperken van het risico.


Contacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet