Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


STRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)

Dienst Psychosociale Aspecten

Bij toepassing van de wet welzijn en zijn uitvoeringsbesluiten is de werkgever ertoe gehouden een beleid te voeren om stress, die door het werk wordt veroorzaakt, collectief te voorkomen en/of te verhelpen.
Om dit stressbeleid te voeren, moet de werkgever:
- bij de algemene analyse van de werksituatie de eventuele stressrisico's opsporen; die analyse heeft betrekking op de taak, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen;
- aan de hand van de analyse van de werksituatie een evaluatie van die risico's uitvoeren;
- op grond van de evaluatie passende maatregelen nemen om de risico's te voorkomen of te verhelpen. (CAO 72)
Deze vragenlijst kan u helpen bij de analyse van de werksituatie in uw onderneming.
Stress wordt gezien als een negatief waargenomen toestand, door een groep van werknemers, die vergezeld gaat van fysische, psychische en sociale gevolgen. Deze ontstaan doordat werknemers niet in staat zijn om te beantwoorden aan de eisen en verwachtingen die aan hen gesteld worden.
De woccq is een interessante vragenlijst gezien ze gebruik maakt van twee methodieken: een meerkeuze-vragenlijst wordt gecombineerd met een aantal open vragen. Aan de hand van deze methodiek krijgt men zicht op: uitdagingen, stressfactoren, risicobeleid, autonomie, werkplanning, hulpmiddelen, tijdsbeheer en toekomst.
Via de scores op deze aspecten kan men zijn firma vergelijken met andere firma's. Men krijgt tevens zicht op de aspecten die goed draaien binnen de onderneming en dewelke voor verandering vatbaar zijn.
Waar mogelijk kadert het afnemen van de vragenlijst in het opstarten van een stressmanagement.Contacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet