Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


TOOLBOX ROOKBELEID

Dienst Psychosociale Aspecten

Tabaksrook wordt gezien als een gevaarlijk product dat vergezeld gaat van fysische en sociale gevolgen.

Roken is vanaf 01/01/06 verboden op de werkplaats (atelier, kantoor, receptie, sociale voorzieningen, etc.), het wordt enkel nog toegestaan in een rookruimte!

U dient, als werkgever, uw medewerkers op de hoogte te brengen van deze grote veranderingen. U doet dit het best aan de hand van een toolbox. Tijdens een toolbox krijgen uw medewerkers een korte uiteenzetting rond roken en het beleid in uw onderneming.

Zie ook KB van 19/01/2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook.
Het eerste luik is voor alle bedrijven hetzelfde. Wij staan stil bij tabaksrook, gezondheidsrisico's, financiële gevolgen (voor werknemers en organisatie) en wetgeving.

Het tweede luik wordt op maat gemaakt. Hier worden de verwachtingen van de directie betreffende het roken weergegeven. We kijken daartoe het beleid na binnen de firma en vertalen dit in een concreet stappenplan. Volgende zaken komen aan bod: regelgeving (afspraken en sancties) en hulpverlening.Contacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet