Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


TRILLINGSMETINGEN

Dienst Omgevingsfactoren
Wanneer men blootgesteld staat aan trillingen, kan dit leiden tot neurologische en vaataandoeningen of tot letsels aan spieren en beendergestel.
Dit kan voorkomen worden door trillingsmetingen uit te voeren bij activiteiten met potentieel risico (te bepalen aan de hand van de risicoanalyse).  Aan de hand van de resultaten van de metingen kan men dan  preventiemaatregelen vastleggen, uitvoeren en evalueren.
In samenspraak met de zaakvoerder, de interne preventieadviseur of de hiërarchische lijn wordt bepaald bij welke activiteiten / arbeidsmiddelen trillingsmetingen uitgevoerd dienen te worden.  Dit kan een meting op hand-arm-trillingen zijn of een meting op lichaamstrillingen.  Deze trillingsmetingen worden uitgevoerd met gekalibreerde meettoestellen.
Op basis van de uitgevoerde metingen wordt het dagelijks blootstellingsniveau voor de onderzochte activiteit bepaald. Dit is de waarde voor het persoonlijke blootstellingsniveau dat overeenkomt met een blootstelling over een periode van 8 uur.  Deze waarde kan vervolgens vergeleken worden met de geldende grenswaarden voor het bepalen van de adviezen om de situatie eventueel te verbeteren.
De bevindingen worden genoteerd in een genormeerd verslag (volgens NBN EN 689).


Contacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet