Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


ANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKEN

Dienst Ergonomie

BESCHRIJVING DOEL + DOELGROEP

De wetgeving rond het werken met beeldschermapparatuur uit 1993 werd aangepast door het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk. Het verplicht gezondheidstoezicht voor de werknemers die onderworpen zijn aan het risico beeldschermwerk is opgeheven vanaf 1/01/2016. In plaats daarvan moet de werkgever minstens om de 5 jaar een analyse van de beeldschermwerkposten voorzien op groepsniveau en op individueel niveau, onder andere over de risico's voor het gezichtsvermogen, de problemen van lichamelijke en geestelijke belasting bij de beeldschermwerkers. Deze analyse dient indien nodig aangevuld te worden door een bevraging van deze medewerkers om de werkomstandigheden en/of gezondheidsproblemen op te sporen. Indien uit de bevraging blijkt dat er mogelijke gezondheidsproblemen zijn, worden de betrokken werknemers door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer onderworpen aan een aangepaste gezondheidsbeoordeling. Daarna moet het Comité preventie en bescherming (indien aanwezig), alsook de beeldschermwerkers geïnformeerd worden over de resultaten van deze analyse en over de maatregelen die de werkgever plant te nemen.

Mediwet komt voor de werkgever de analyse van de beeldschermwerkplekken ter plaatse uitvoeren.

 

INHOUD/BESCHRIJVING PRODUCT

Analyse van de beeldschermwerkposten door een medewerker van de afdeling ergonomie:

·         2u ter plaatse in de onderneming waarbij ongeveer 5 beeldschermwerkposten bezocht en geanalyseerd worden. Indien het werkposten van beeldschermwerkers zonder specifieke of langdurige lichamelijke klachten betreft, is het mogelijk dat er meer werkposten behandeld worden. De bezochte beeldschermwerkers worden hierbij geïnformeerd over de aandachtspunten naar veiligheid, gezondheid en ergonomie op de werkplek. De zit- en werkhouding, de opstelling van het materiaal, het gebruik van de aanwezige werkmiddelen, zal geanalyseerd worden.

 

·         2u voor opmaak verslag voor de opdrachtgever met het resultaat van de analyses en eventueel advies over opstelling en/of aanpassing van werkposten, aanschaf van extra hulpmiddelen, tips werkwijze,…

 

 

Contacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet