Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


WERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTING

Dienst Ergonomie
De werkpost en de houding van de werknemers bij het gebruik van arbeidsmiddelen, alsmede de ergonomische beginselen, moeten door de werkgever ten volle in aanmerking worden genomen bij de toepassing van de minimumvoorschriften... (Codex, KB  betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen, Hfdst 1, Artikel 4).
Deze werkpostanalyse heeft tot doel om aanwezige knelpunten op ergonomisch vlak bij de huidige werkorganisatie te duiden zodat deze in de toekomst kunnen vermeden worden bij de (her)inrichting van de geobserveerde werkposten. Zo worden lichamelijke klachten vermeden en/of geminimaliseerd,  verhoogt het rendement en dalen de kosten als gevolg van werkverlet en de productiviteitsdaling door aanwezige lichamelijke klachten.

Taken die een fysieke vorm van inspanning vergen, waarbij langdurig in dezelfde houdingen wordt gewerkt, waarvoor repetitieve handelingen nodig zijn, worden tijdens deze werkpostanalyse geëvalueerd aan de hand van observatie.
Zo worden o.m. de werkmethoden, lasteigenschappen, de gehanteerde gereedschappen, de gebruikte hulpmiddelen, de werkpostopstelling en de omgevingsvariabelen beoordeeld. De nodige metingen worden hiervoor uitgevoerd.
Knelpunten die eenvoudig op te lossen zijn worden onmiddellijk aangepakt en geduid, andere worden samen met een aantal oplossingsrichtingen gebundeld in een overzichtelijk verslag.

In het kader van lichamelijke klachten en/of re-integratie (bv. na ziekte of arbeidsongeval) kunnen ook individuele werkposten geanalyseerd worden.


Contacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet