Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


MEDIPREV & INSTALLATIE

Dienst Algemeen

Mediprev is een elektronisch document dat door Mediwet ontwikkeld werd en dat een ideaal uitgangspunt is voor uw dynamisch risicobeheersingssysteem.  Het vormt een overzichtelijk geheel van uw wettelijke verplichtingen inzake de wet welzijn en heeft als doel uw onderneming in staat te stellen om hieraan in ruime mate te voldoen.
Volgens art. 3 van het KB van 27/03/1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk is elke werkgever verantwoordelijk voor de structurele planmatige aanpak van preventie, door middel van een dynamisch  risicobeheersingssysteem.
Voor een vlotte werking met deze software die gebaseerd is op MS Excel is enige uitleg noodzakelijk.

Een van onze ervaren preventieadviseurs zal het pakket bij u ter plaatse komen installeren. Gedurende een viertal uren krijgt u een uitgebreide inleiding in de werking en de inhoud van het pakket ten einde u in staat te stellen volledig zelfstandig de geïntegreerde documenten in te vullen en op te volgen. U leert werken met de ingesloten instrumenten en leert eveneens hoe u uw eigen documenten kan koppelen aan 'Mediprev'. Een basisopleiding veiligheid noch informatica is vereist doch wel een voordeel.
Wie consequent de documenten uit Mediprev opvolgt, voldoet in ruime mate aan de wet welzijn en de taken en opdrachten die hierdoor opgelegd zijn.
De documenten in Mediprev zijn samengesteld in Microsoft Word en Excel en zijn aldus vrij aan te vullen en te wijzigen volgens de eigen noden en behoeften.  Bovendien kunnen reeds bestaande documenten en inventarissen gekoppeld worden aan het Mediprev menu of kan men data kopiëren naar Mediprev-documenten.Contacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet