Nieuws - Nieuwsberichten

Jaarverslag van de interne dienst niet meer verplicht op te sturen

De verplichting om het verslag te bezorgen aan de regionale directie van de Algemene Directie van Toezicht Welzijn op het Werk vervalt. Via het KB van 7 februari (BS 26/02/2018) werd het desbetreffende artikel uit de Codex aangepast.
Artikel 1. - Artikel I. 2-22 van de codex over het welzijn op het werk, wordt vervangen als volgt:
Art. I. 2-22. - De werkgever houdt het jaarverslag van de interne dienst, bedoeld in artikel II. 1-6, § 1, 2o, b), ter beschikking van de met het toezicht belaste ambtenaren.

Het jaarverslag dient dus wel nog te worden opgemaakt en beschikbaar gehouden worden van de met het toezicht belaste ambtenaren.Alle nieuwsberichten:Jaarverslag van de interne dienst niet meer verplicht op te sturenESF steun opleidingen in ondernemingenNieuwe CODEX over welzijn op het werkKB betreffende de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers (28/10/2016, BS 24/11/2016)

Zoeken op Mediwet