Diensten - Opleidingen - Alcohol- & middelenbeleid voor leidinggevenden

Alcohol- & middelenbeleid voor leidinggevenden

BESCHRIJVING DOEL + DOELGROEP
Het KB van 28 juni 2009 verklaarde de CAO 100 bindend. Op 1 april 2010 moet uw onderneming beschikken over een preventief alcohol- en drugbeleid. Dit beleid omvat 4 pijlers: regelgeving, procedures, opleiding en hulpverlening.
Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in het opvolgen van dit beleid. Zij volgen het functioneren van hun medewerkers op en spreken hen aan op hun gedrag. Binnen deze opleiding richten wij ons op werkgevers, preventieadviseurs, personeelsverantwoordelijken en leidinggevenden (ploegbazen, meestergasten, werfleiders, …)

INHOUD/BESCHRIJVING PRODUCT
De opleiding loopt over een halve dag (3 uur) volgende zaken komen aan bod:

 Wet welzijn en cao 100
Hoe past het beleid rond middelengebruik in het welzijnsbeleid? Hoe kan ik bestaande afspraken gebruiken om alcohol- en middelenmisbruik op te volgen en/of bespreekbaar te maken?

 Verantwoordelijkheden hiërarchische lijn
Wat moet, mag of kan ik doen als leidinggevende? Welke zijn de gevolgen wanneer ik het niet doe?

 Productinformatie
Welke middelen bestaan er allemaal? Wat doen (il)legale middelen met mijn functioneren? Welke gedragsveranderingen mag men verwachten wanneer men onder invloed is? Hoe ga ik om met illegale middelen? Welke zijn de gevolgen op korte- en lange termijn?

 Sociale vaardigheden
Hoe blijf ik mij richten op het functioneren van mijn medewerkers. Wat is assertiviteit? Hoe werkt feedback? Hoe overtuig ik medewerkers toch professionele hulp te zoeken.

Voor de opleiding is het systeem van de KMO - portefeuille geldig vanaf €100.

Meer informatie

Terug Contacteer ons voor meer informatie

Zoeken op Mediwet