Diensten - Opleidingen - Bijscholing EHBO-hulpverlener

Bijscholing EHBO-hulpverlener BESCHRIJVING DOEL + DOELGROEP
Bijscholing van 4 uur: u kan inschrijven voor een open bijscholing in Mediwet of er kan een opleiding ter plaatse in uw bedrijf georganiseerd worden.

Deze bijscholingen hebben tot doel het getuigschrift voor EHBO-hulpverlener geldig te houden en tevens de kennis van de hulpverleners op peil te houden. Zo zullen slachtoffers van een arbeidsongeval steeds verzekerd worden van een degelijke hulpverlening gegeven door een hulpverlener met een kennis die up-to-date is en ook regelmatig onderhouden wordt.

Wettelijk (KB 15/12/2010) is voorzien dat het getuigschrift EHBO-hulpverlener slechts geldig zal blijven indien men jaarlijkse bijscholingen van minimum 4u volgt. Personen die in twee opeenvolgende jaren geen bijscholingen deden dienen de basisvorming opnieuw te volgen. Bij een gemiste bijscholing kan in het volgende jaar een inhaalbeweging worden gedaan.

INHOUD/BESCHRIJVING PRODUCT
Tijdens deze bijscholingen worden vooral de praktische zaken vanuit de basisvorming EHBO-hulpverlener opnieuw overlopen zodat de kennis van eerstehulptechnieken paraat blijft.

Eventuele nieuwe richtlijnen zullen worden toegelicht en bovendien komen ook nieuwe onderwerpen en technieken rond eerstehulp in deze lessen aan bod.

Tijdens de bijscholingen worden geregeld praktijkoefeningen uitgevoerd door de deelnemers op mekaar of de oefenpop.

Voor onze opleidingen is het systeem van de KMO-portefeuille geldig.

OPEN OPLEIDINGEN
Deze opleiding wordt ook onder de vorm van een open opleiding georganiseerd in Mediwet Gent/Antwerpen: u kan de datums bekomen via infoantwerpen@mediwet.be of kijk hiervoor in de activiteitenkalender
Meer informatie
  • Contactpersoon: Manu Terneus


Terug Contacteer ons voor meer informatie

Zoeken op Mediwet