Diensten - Opleidingen - Initiatiecursus EHBO-hulpverlener

Initiatiecursus EHBO-hulpverlener :::##FOTO: Fotoscroller_sidebar/initiateehbo.jpg#id=214##::: BESCHRIJVING DOEL + DOELGROEP
Het KB rond EHBO van 15/12/2010 vermeldt dat er in elk bedrijf gedurende de ganse arbeidsduur eerste hulp moet kunnen worden voorzien. Voor bedrijven van categorie A, B en C zal dit gebeuren via de hiertoe opgeleide hulpverleners die de basisvorming van 16u hebben gedaan.
Bedrijven van categorie D, die geen sterk verhoogd risico hebben hoeven echter wettelijk niet te voorzien in dergelijke hulpverleners. Zij dienen dan wel te werken met "aangeduide" personen die verantwoordelijk zijn voor de eerstehulpverlening. Deze aangeduide personen hebben dan hiervoor een beperkte initiatie opleiding rond EHBO genoten.
Ook is het mogelijk dat sommige bedrijven een beperkte opleiding wensen te organiseren rond EHBO voor hun werknemers aangepast aan de geldende bedrijfsrisico's. Deze initiatiecursus EHBO en/of lessen op maat garanderen aan de deelnemers een degelijke algemene kennis van de besproken lesonderwerpen, zodat zij indien nodig in hun bedrijf een goede eerstehulpverlening kunnen verlenen.

INHOUD/BESCHRIJVING PRODUCT
Voor deze korte opleidingen bedrijfseerstehulp kan in overleg een keuze gemaakt worden uit de verschillende onderwerpen m.b.t. EHBO die Mediwet aanbiedt.

De keuze kan hierbij vallen op het volgen van 1 of meerdere delen uit de algemene cursus bedrijfseerstehulp zoals bvb:
  • De basisprincipes van eerste hulp;
  • Levensbedreigende situaties en enkele concrete gevallen (stoornissen v.d. bloedsomloop, brandwonden, wervelletsels);
  • Cardio-pulmonaire resuscitatie (C.P.R) + transporttechnieken en houdingen;
  • Vaak voorkomende letsels: huidverwondingen en letsels aan het voortbewegingsstelsel;
  • Vaak voorkomende aandoeningen en ongevallen: epilepsie, diabetes, oogletsels, vergiftigingen. 
Ook andere lesonderwerpen, die aansluiten bij de respectievelijke bedrijfsrisico's, kunnen na overleg gegeven worden.
Deze lessen bevatten uiteraard ook naargelang het onderwerp, geregeld praktische oefenmomenten voor de deelnemers op mekaar en de oefenpop.

De duur van de opleiding wordt bepaald door de gekozen onderwerpen, maar vaak wordt er gewerkt met modules van 4u. Bovendien geeft Co-Prev aan de D-bedrijven die werken met de aangeduide personen voor de eerste hulp, het advies om deze korte vorming te herhalen om de 3 jaar.

Voor deze opleidingen is het systeem van de KMO-portefeuille geldig.  Meer informatie
  • Contactpersoon: Manu Terneus


Terug Contacteer ons voor meer informatie

Zoeken op Mediwet