Diensten - Opleidingen - Opleiding BA4 voor niet-elektricien

Opleiding BA4 voor niet-elektricien BESCHRIJVING DOEL + DOELGROEP

De opleiding is gericht op niet elektrisch geschoolde werknemers die een taak  moeten uitvoeren aan of in de buurt van een elektrische installatie.
 
Opleiding van 1 dag, in groepen van 8 tot 20 deelnemers.

INHOUD/BESCHRIJVING PRODUCT

Volgens AREI-art. 47 dienen werkgevers zelf te bepalen welke werknemer mag optreden als "BA4-gewaarschuwde persoon". De werkgever dient zich er bovendien van te vergewissen, dat deze werknemer "de nodige" opleiding heeft gekregen. Er bestaat echter in de wetgeving niet zoiets als "dé opleiding BA4". Enerzijds dient de werkgever deze "BA4-gewaarschuwde" op de hoogte te brengen van de bedrijfsspecifieke risico's, anderzijds moet hij aantonen dat er "voldoende kennis" is; daar kan deze cursus voor zorgen.
 
Deze opleiding brengt de cursisten op de hoogte van de elektrische risico's, in het algemeen verbonden aan een elektrische installatie. De opleiding wordt verzorgd door een ingenieur met diepgaande technische kennis en een brede praktische ervaring met betrekking tot bouw en uitbating van een elektrische installatie.
Op het einde van deze dag is de cursist geïnformeerd over de belangrijkste elektrische risico's en hoe hier mee om te gaan in de praktijk.
 
Tot slot wordt de dag afgesloten met een kleine test, waarmee de opgedane kennis wordt getoetst.
 
Elke cursist gaat bovendien naar huis met een cursus en krijgt na afloop een attest van de gevolgde opleiding.

Voor onze opleidingen is het systeem van de KMO-portefeuille geldig.

OPEN OPLEIDINGEN

Deze opleiding wordt ook onder de vorm van een open opleiding georganiseerd in Mediwet Gent/Antwerpen: u kan de datums bekomen via infoantwerpen@mediwet.be of kijk hiervoor in de activiteitenkalender Meer informatie

Terug Contacteer ons voor meer informatie

Zoeken op Mediwet