Diensten - Opleidingen - Opleiding Rugvriendelijke tiltechnieken

Opleiding Rugvriendelijke tiltechnieken ##FOTO: Fotoscroller_sidebar/rugpijn.jpg#id=217##
BESCHRIJVING DOEL + DOELGROEP

Tijdens dit opleidingstraject worden uw medewerkers opgeleid omtrent het heffen, tillen, trekken en duwen van lasten. Deze opleiding wordt ter plaatse georganiseerd in uw bedrijf. Gezien de opleiding voornamelijk praktijkgericht is, wordt gewerkt met maximum 12 deelnemers per opleidingssessie.
Met deze opleiding komt u als werkgever tegemoet aan de wettelijke bepaling dat elke werknemer die in de zin van artikel 2 een manuele handeling uitvoert, met het risico op rugletsel, een adequate opleiding in het correct hanteren van lasten dient te krijgen (KB betreffende het manueel hanteren van lasten - B.S. 29/09/1993 - Artikel 10).
In het kader van lichamelijke klachten en/of re-integratie (bv. na ziekte of arbeidsongeval) kan ook een specifieke individuele on-the-job training voorzien worden. Wanneer uw medewerker aan bepaalde voorwaarden voldoet kan u deze on-the-job training, gegeven door Mediwet vzw, terug betaald krijgen door het Fonds van Beroepsziekten in het kader van het Rugpreventieprogramma, meer info.

INHOUD/BESCHRIJVING PRODUCT
De opleiding duurt ongeveer een halve dag (de duur wordt in overleg vastgelegd):
  •  1e lesdeel (1u) :
Om de deelnemers aan te zetten foutieve routinematige bewegingen aan te passen is het van belang dat het nut ervan wordt ingezien. Hiervoor worden eerst mogelijke rugaandoeningen die optreden als gevolg van foutief heffen en tillen besproken en worden de oorzaken ervan
verduidelijkt. De anatomie en de werking van de rug worden eveneens besproken. We maken de deelnemers houdingsbewust via enkele praktijkvoorbeelden. Risicovolle handelingen worden besproken en de correcte hef- en tiltechnieken worden aangeleerd.
  •  2e lesdeel (3u) :
Om te verzekeren dat het geleerde ook wordt toegepast in de praktijk worden de rugvriendelijke hef- en tiltechnieken ingeoefend, geëvalueerd en gecorrigeerd. Eventueel worden ze aangevuld met bijkomende technieken. Een opvolgingsbezoek is nadien mogelijk om tot slot de medewerkers individueel op te volgen en bij te sturen tijdens hun normale werkzaamheden.

Voor de opleiding is het systeem van de KMO - portefeuille geldig vanaf €100.
Meer informatie
  • Contactpersoon: Manja Borremans


Terug Contacteer ons voor meer informatie

Zoeken op Mediwet