Diensten - Opleidingen - Opleiding ernstige arbeidsongevallen

Opleiding ernstige arbeidsongevallen INHOUD/BESCHRIJVING PRODUCT
Elk arbeidsongeval is er één te veel. Alle arbeidsongevallen moeten onderzocht worden, met het oog op het nemen van maatregelen om herhaling te voorkomen. 'Ernstige' arbeidsongevallen moeten een speciale behandeling krijgen. Het gaat hier om ongevallen met blijvend letsel of tijdelijke letsels zoals breuken, brandwonden, vleeswonden met verlies van weefsel,... die te wijten zijn aan problematische incidenten als vallen van een hoger gelegen vlak, gegrepen worden in een machine,...
Komt aan bod in de opleiding: hoe en waarom, wat te doen, het aangifte formulier, het omstandig verslag voor de overheid enz. Samen met een aantal oefeningen en cases.

OPEN OPLEIDINGEN
Deze opleiding wordt ook onder de vorm van een open opleiding georganiseerd in Mediwet Gent/Antwerpen: u kan de datums bekomen via infoantwerpen@mediwet.be of kijk hiervoor in de activiteitenkalender

Meer informatie

Terug Contacteer ons voor meer informatie

Zoeken op Mediwet