Diensten - Opleidingen - Opleiding in groep: Beeldscherm + bezoek werkpost

Opleiding in groep: Beeldscherm + bezoek werkpost

 

BESCHRIJVING DOEL + DOELGROEP

De wetgeving rond het werken met beeldschermapparatuur uit 1993 werd aangepast door het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk. De wetgeving verplicht de werkgever nog steeds om de werknemers te informeren over de veiligheid en de gezondheid van hun beeldschermwerkpost. De werkgever dient eveneens de werknemer bij ingebruikname en bij wijziging van de organisatie van de werkpost op te leiden betreffende het gebruik ervan (KB beeldschermen BS 07/09/1993).

Tijdens deze infosessie worden uw personeelsleden die beeldschermwerk verrichten, eerst in groep, ingelicht over de aandachtspunten voor lichamelijke en mentale belasting, die een invloed op hun veiligheid en gezondheid kunnen hebben. Na de opleiding wordt er door de lesgever nog een bezoek gebracht aan de individuele werkposten van de deelnemers om na te gaan of het geleerde ook in de praktijk omgezet kan worden.


INHOUD/BESCHRIJVING PRODUCT

· Voorbereiding en op maat uitwerken van de infosessie door de lesgever: 2 uur.

· De infosessie zelf duurt ongeveer 2 uur (de duur kan in overleg aangepast worden); en wordt gegeven door een medewerker van de afdeling ergonomie.

In de infosessie komen aan bod: het ontstaan van lichamelijke en mentale klachten, de risicofactoren en hoe deze aan te pakken. Medewerkers worden aangemoedigd om hun werkpost mensvriendelijker te organiseren; zij krijgen informatie over een goede zithouding, het belang van voldoende beweging en het doorbreken van het langdurig zitten. Verder maken ze kennis met de ergonomische aandachtspunten in verband met de stoel, tafel, scherm(en), muis, toetsenbord, enz. Bedrijfseigen aandachtspunten kunnen, in overleg, eveneens in de opleiding opgenomen worden.

We maken de deelnemers houdingsbewust en leren hen een aantal alternatieve zithoudingen aan.

· Om te verzekeren dat het geleerde ook wordt toegepast in de praktijk zal de werkpost van elke deelnemer, na de opleiding, individueel bezocht, geëvalueerd en gecorrigeerd worden (indien de groep niet groter is dan 20 deelnemers en indien de wekposten zich op dezelfde locatie bevinden). Hierbij wordt gerekend op ongeveer 10 minuten per medewerker. Dit is ongeveer 3u30 voor 20 deelnemers. Het is ook mogelijk om slechts enkele werkposten te bezoeken.

Voor de opleiding is het systeem van de KMO - portefeuille geldig vanaf €100.

Meer informatie

Terug Contacteer ons voor meer informatie

Zoeken op Mediwet