Diensten - Opleidingen - Opleiding lawaai en gehoorbescherming

Opleiding lawaai en gehoorbescherming :::##FOTO: Fotoscroller_sidebar/gehoorbescherming.jpg#id=213##:::BESCHRIJVING DOEL + DOELGROEP
Volgens het KB Lawaai van 16 januari 2006 dienen werknemers, die dagelijks blootgesteld staan aan minstens 80 dB(A), voorgelicht en opgeleid te worden over onder andere de risico's van deze blootstelling, de genomen preventiemaatregelen, het juiste gebruik van gehoorbescherming en het gezondheidstoezicht.
Tijdens dit opleidingstraject worden uw medewerkers opgeleid omtrent de risico's van lawaai en het gebruik van gehoorbescherming. Deze opleiding wordt ter plaatse georganiseerd in uw bedrijf.

INHOUD/BESCHRIJVING PRODUCT
De opleiding duurt 1,5 uur.
Eerst wordt achtergrondinformatie gegeven over geluid en lawaai. De verschillende grootheden voor geluid (Hz, dB) worden toegelicht, alsook kort de anatomie van het gehoor.
Vervolgens worden de verschillende risico's en gerelateerde gevolgen van lawaaiblootstelling toegelicht.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van geluids- en filmmateriaal. 

De wetgeving omtrent lawaai wordt eveneens kort behandeld.
Wanneer het bedrijf beschikt over beoordelingsgegevens van het aanwezige geluidsniveau op de werkplaats, kunnen deze resultaten geïntegreerd worden in de opleiding.
Tenslotte gaan we wat dieper in op de aanwezige gehoorbeschermingsmiddelen, met aandacht voor de voor- en nadelen en het gebruik en onderhoud ervan.

Voor de opleiding is het systeem van de KMO-portefeuille geldig vanaf 100 euro. Meer informatie
  • Contactpersoon: Cindy Hendrycks


Terug Contacteer ons voor meer informatie

Zoeken op Mediwet