Diensten - Opleidingen - Opleiding persoonlijke hygiëne

Opleiding persoonlijke hygiëne :::##FOTO: Fotoscroller_sidebar/handenwassen54181.JPG#id=595##:::
BESCHRIJVING DOEL + DOELGROEP
Het gedrag en de aandacht dat het personeel besteedt aan hygiënisch werken is van cruciaal belang, zeker in de voedingssector.
Niet enkel tijdens het werk, maar ook in dagdagelijkse omgang is een goede handhygiëne een belangrijk middel om verspreiding van ziektekiemen tegen te gaan.
Met behulp van deze opleiding kan u uw werknemers hiervan meer bewust maken op een objectieve manier.

INHOUD/BESCHRIJVING PRODUCT
De opleiding duurt 1 à 1,5 uur.
Eerst wordt achtergrondinformatie gegeven over voedselveiligheid en de mogelijke gevaren.
Ook wordt het veelvoorkomend foutief gedrag besproken.
Vervolgens worden de voornaamste aandachtspunten rond hygiënisch werken gegeven.
In de eerste plaats bespreken we de aanpak van een goede handhygiëne.  Daarna komen mond- en kledijhygiëne aan bod, aangevuld door het persoonlijk gezondheidsgedrag.
Tenslotte kan, indien gewenst, de opleiding vervolledigd worden met aandachtspunten voor werkhygiëne zoals bijvoorbeeld keukenhygiëne.
Wanneer het bedrijf beschikt over interne hygiëne-instructies kunnen deze geïntegreerd worden in de opleiding.
 
Voor de opleiding is het systeem van de KMO - portefeuille geldig vanaf €100.

Meer informatie
  • Contactpersoon: Cindy Hendrycks


Terug Contacteer ons voor meer informatie

Zoeken op Mediwet