Diensten - Opleidingen - Opleiding preventieadviseur niveau 3 (basisniveau)

Opleiding preventieadviseur niveau 3 (basisniveau) BESCHRIJVING DOEL + DOELGROEP

Elke zaakvoerder of aangestelde preventieadviseur veiligheid dient een grondig basisinzicht te hebben om zijn verplichtingen naar de Wet Welzijn te kunnen volbrengen.  Deze cursus brengt u op korte tijd de basiskennis bij rond de inhoudelijke aspecten van de essentiële taken van een preventieadviseur veiligheid. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geen beperkende voorwaarden gesteld in verband met vroegere studies.INHOUD/BESCHRIJVING PRODUCT

De opleiding wordt gegeven over 11 halve dagen.

Dag 1: welzijnswetgeving, organisatorische structuren, Mediprev

Dag 2: DRBS, risicoanalyse, EDPBW, jaarverslag

Dag 3: gezondheidstoezicht, onthaal, bijzondere werknemerscategorieën, EHBO, biologische agentia, asbest

Dag 4: arbeidsongevallen, CBM en PBM

Dag 5: arbeidsmiddelen, intern transport en veilig werken op hoogte

Dag 6: chemische agentia

Dag 7: omgevingsfactoren: geluid, trillingen, verlichting en klimaat

Dag 8: elektriciteit, brandpreventie en brandbeveiliging

Dag 9: psychosociale aspecten

Dag 10: ergonomie

Dag 11: examenEXAMEN

Als examen voor deze basisopleiding moet iedere deelnemer een risico-evaluatie uitvoeren van een zelfgekozen werkpost in het bedrijf (alle welzijnsdomeinen moeten hieraan te pas komen!). Elke deelnemer stelt zijn/haar opdracht voor aan de groep. Nadien is er de gelegenheid tot vragen en een groepsdiscussie. Aanwezigheid van de deelnemers bij de lessen is vereist om aan het examen deel te kunnen nemen en het attest te ontvangen.Voor de opleiding is het systeem van de KMO-portefeuille geldig vanaf 100 euro.OPEN OPLEIDINGEN

Deze opleiding wordt ook onder de vorm van een open opleiding georganiseerd in Mediwet Gent/Antwerpen: u kan de datums bekomen via infoantwerpen@mediwet.be of kijk hiervoor in de activiteitenkalender

Meer informatie

Terug Contacteer ons voor meer informatie

Zoeken op Mediwet