Diensten - Opleidingen - Opleiding spanningsmanagement

Opleiding spanningsmanagement

BESCHRIJVING DOEL + DOELGROEP
Het rendement van een onderneming wordt bepaald door zowel de efficiëntie van machines als van mensen. De efficiëntie van uw medewerkers is recht evenredig met hun gezondheid. Gezonde medewerkers zijn productiever, leveren betere kwaliteit,  zijn minder vaak ziek, zijn beter gewapend tegen stress en leven langer. 

Mentale vaardigheden spelen daarin een belangrijke rol. Iemand die stevig in zijn schoenen staat presteert niet alleen beter. Hij of zij is beter gewapend om moeilijkheden, conflicten en uitdagingen het hoofd te bieden. Los daarvan functioneert men beter in groep! 

U heeft er dus alle belang bij dat u die mentale vaardigheden bij uw medewerkers aanscherpt. Wij vallen daartoe terug op een aantal klassieke sportpsychologische technieken.  

De begeleiding kan voor  alle personeelsleden georganiseerd worden. 
 
INHOUD/BESCHRIJVING PRODUCT
Binnen de opleiding komen onderstaande vaardigheiden aan bod:
· Positief denken vergt een actieve levenshouding om in eerste instantie stil te staan bij de goede ervaring. Minder aangename ervaringen worden concreet aangepakt ten einde een oplossing te formuleren.
· Door middel van visualisatietechnieken gebruikt men sterke en positieve beelden of herinneringen om probleemsituaties aan te pakken! · Onder stress neemt men veelal verkeerde beslissingen. Korte relaxatieoefeningen resulteren in een ideaal spanningsniveau waardoor men juiste beslissingen neemt.
· Assertieve personeelsleden houden afspraken aan en spreken anderen aan die afspraken met de voeten treden. Op deze manier blijven conflicten niet sluimeren!
· Door gedegen om te gaan met feedback communiceren uw personeelsleden op een emotionele manier. De kans op misverstanden en/of verkeerde interpretaties verkleint enorm.

De duur van de opleiding is afhankelijk:
· Toolbox: De sessie duurt maximaal één uur. Na een korte uiteenzetting rond spanning wordt één techniek aangeleerd: positief denken, visualisatie, relaxatie, communicatie of sociale vaardigheden!
· Halve dag: De sessie duurt vier uur en bovenstaande zaken worden gedegen toegelicht!
· Dag: De inhoud van het halve dag programma wordt geïndividualiseerd, waardoor alle deelnemers een persoonlijk stappenplan kunnen opmaken. Een bijkomend voordeel van dit programma ligt in de interactie. Door uitwisseling van ideeën en aandachtspunten stijgt niet alleen het zelfvertrouwen, maar eveneens het vertrouwen in collega's. Door eerlijk stil te staan bij eenieders functioneren, groeit de groepscohesie binnen het team.  Meer informatie
  • Peter Vanslembrouck


Terug Contacteer ons voor meer informatie

Zoeken op Mediwet