Diensten - Opleidingen - Opleiding vertrouwenspersoon

Opleiding vertrouwenspersoon BESCHRIJVING DOEL + DOELGROEP
Het KB van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk maakt een gedegen opleiding van de vertrouwenspersoon onmisbaar. De vertrouwenspersoon vervult immers een belangrijke rol in het  psychosociaal welzijnsbeleid van de organisatie.  Voor de zorgvuldige uitoefening van deze functie worden een aantal voorwaarden gesteld qua vaardigheden en kennis. Mediwet biedt een vijfdaagse basisopleiding aan die beantwoordt aan de vereisen van het nieuwe KB.

De opleiding is bedoeld voor vertrouwenspersonen, HR-medewerkers, preventieadviseurs en iedereen die een actieve bijdrage levert in het domein van het welzijnsbeleid.


INHOUD/BESCHRIJVING PRODUCT
Tijdens een vijfdaagse opleiding maken de deelnemers kennis met de wettelijke inbedding van de functie van de vertrouwenspersoon en worden de opdrachten, te hanteren procedures en de samenwerking met de preventieadviseur verduidelijkt.

De basisopleiding is modulair opgebouwd:

Module 1: Wettelijk kader en de rol van de vertrouwenspersoon(1/2 dag)
Module 2: De psychosociale risico's op het werk (1/2 dag)
Module 3: Psychosociale interventie: gesprekstechnieken (1 dag)
Module 4: Psychosociale interventie: de beheersing van probleemsituaties (3 dagen)

Voor deze opleiding is het systeem van de KMO-portefeuille geldig. 

OPEN OPLEIDINGEN
Deze opleiding wordt ook onder de vorm van een open opleiding georganiseerd in Mediwet Gent/Antwerpen of Sint-niklaas: u kan de datums bekomen via infoantwerpen@mediwet.be of kijk hiervoor in de activiteitenkalender
Meer informatie

Terug Contacteer ons voor meer informatie

Zoeken op Mediwet