Diensten - Opleidingen - Toolbox Rookbeleid

Toolbox Rookbeleid :::##FOTO: Fotoscroller_sidebar/rookverbod.jpg#id=216##:::BESCHRIJVING DOEL + DOELGROEP
Tabaksrook wordt gezien als een gevaarlijk product, dat vergezeld gaat van fysische en sociale gevolgen.
Roken is vanaf 01/01/06 verboden op de werkplaats (atelier, kantoor, receptie, sociale voorzieningen, etc.), het wordt enkel nog toegestaan in een rookruimte!

U dient, als werkgever, uw medewerkers op de hoogte te brengen van deze grote veranderingen. U doet dit het best aan de hand van een toolbox. Tijdens een toolbox krijgen uw medewerkers een korte uiteenzetting rond roken en het beleid in uw onderneming.
Zie ook KB van 19/01/2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook.

INHOUD/BESCHRIJVING PRODUCT
Het eerste luik is voor alle bedrijven hetzelfde. Wij staan stil bij tabaksrook, gezondheidsrisico's, financiële gevolgen (voor werknemers en organisatie) en wetgeving.

Het tweede luik wordt op maat gemaakt. Hier worden de verwachtingen van de directie betreffende het roken weergegeven. We kijken daartoe het beleid na binnen de firma en vertalen dit in een concreet stappenplan. Volgende zaken komen aan bod: regelgeving (afspraken en sancties) en hulpverlening. Meer informatie
  • Contactpersoon: Peter Vanslembrouck


Terug Contacteer ons voor meer informatie

Zoeken op Mediwet