Diensten - Opleidingen - Verplaatsingstechnieken in de gezondheidssector

Verplaatsingstechnieken in de gezondheidssector BESCHRIJVING DOEL + DOELGROEP
Tijdens dit opleidingstraject worden uw gezondheidsmedewerkers opgeleid omtrent de verplaatsingstechnieken in de gezondheidssector of manutentie. Deze opleiding wordt ter plaatse georganiseerd. Gezien de opleiding voornamelijk praktijkgericht is wordt gewerkt met maximum 10 deelnemers.
Met deze opleiding komt u als werkgever tegemoet aan de wettelijke bepaling dat elke werknemer die in de zin van artikel 2 een manuele handeling uitvoert, met het risico op rugletsel, een adequate opleiding in het correct hanteren van lasten dient te krijgen (KB betreffende het manueel hanteren van lasten - B.S. 29/09/1993 - Artikel 10).
In het kader van lichamelijke klachten en/of re-integratie (bv. na ziekte of arbeidsongeval) kan ook een specifieke individuele on-the-job training voorzien worden. Wanneer uw medewerker aan bepaalde voorwaarden voldoet kan u deze on-the-job training door Mediwet vzw terug betaald krijgen door het Fonds van Beroepsziekten in het kader van het Rugpreventieprogramma, meer informatie.

INHOUD/BESCHRIJVING PRODUCT
Deze initiatie in de verplaatsingstechnieken duurt ongeveer een halve dag:
 1e lesdeel (1u):
Om de deelnemers aan te zetten foutieve routinematige bewegingen aan te passen is het van belang dat het nut ervan wordt ingezien. Hiervoor worden eerst mogelijke rugaandoeningen die optreden als gevolg van foutieve verplaatsingstechnieken besproken en worden de oorzaken ervan verduidelijkt.
We maken de deelnemers houdingsbewust via enkele praktijkvoorbeelden.
De vernieuwde verplaatsingstechnieken worden aangeleerd.
Deze aanpak is gebaseerd op minder 'technieken' en meer dynamiek door een multidisciplinaire benadering waardoor ze dichter aanleunt bij de eigen spontane bewegingen van de zorgverleners.
 2e lesdeel (3u):
Om te verzekeren dat het geleerde ook wordt toegepast in de praktijk worden de verplaatsingstechnieken ingeoefend, geëvalueerd en gecorrigeerd. Hulpmiddelen worden voorgesteld, eventueel worden ze aangevuld met bijkomende technieken.
Een opvolgingsbezoek is nadien mogelijk om tot slot de medewerkers individueel op te volgen en bij te sturen tijdens hun normale werkzaamheden. Indien er specifieke situaties zijn die zeker moeten besproken worden dan kan dit op voorhand doorgegeven worden en zullen deze tijdens de opleiding aan bod komen.

Voor de opleiding is het systeem van de KMO-portefeuille geldig vanaf 100 euro.

OPEN OPLEIDINGEN
Deze opleiding wordt ook onder de vorm van een open opleiding georganiseerd in Mediwet Gent/Antwerpen: u kan de datums bekomen via infoantwerpen@mediwet.be of kijk hiervoor in de activiteitenkalender
Meer informatie
  • Contactpersoon: Manja Borremans


Terug Contacteer ons voor meer informatie

Zoeken op Mediwet