Over Mediwet - Risicobeheer

De verplichtingen van de werkgever inzake het welzijn van de werknemer zijn duidelijk vastgelegd. De werkgever dient overeenkomstig de wet welzijn te beschikken over een dynamisch risicobeheersingsysteem. Alle aspecten van het welzijnsdomein dienen aan bod te komen: arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, ergonomie, gezondheid en psychosociaal welzijn. De externe preventiedienst staat de werkgever hierin bij.


Wie?


Aan het hoofd van onze afdeling staat een ingenieur, preventieadviseur niveau 1 met meer dan 10 jaar ervaring, gespecialiseerd in arbeidsveiligheidsorganisatie. Daarnaast zijn verschillende ingenieurs met bijkomende opleiding veiligheid niveau 1 actief. Alles wat fysische belasting aangaat wordt aangepakt door een team van preventieadviseurs ergonomie. Wat betreft de omgevingsfactoren hebben we een industrieel ingenieur, preventieadviseur niveau 1 met aanvullende opleiding rond hygiëne.
Het domein van het psychosociaal welzijn krijgt inhoud door een team van psychologen en hun assistenten. Daarnaast zijn er sociaal verpleegkundigen met aanvullende opleiding niveau 2 die de dienst risicobeheersing ondersteunen. Voor het luik gezondheid hebben we een team ervaren arbeidsgeneesheren en bedrijfsverpleegkundigen ter uwer beschikking. 
Uw dossiergegevens en werknemersbestand wordt opgevolgd door een vaste medewerker.
Onze afdeling beschikt dus over voldoende know-how om advies te geven over al uw problemen inzake het welzijn van de werknemer. In onze multidisciplinaire aanpak van veiligheidsproblematiek werken wij steeds volgens de principes van de integrale kwaliteitszorg.

 

Onze aanpak

 

Ten einde de Wet Welzijn gedegen te organiseren valt risicobeheersing terug op het projectmodel. Iedere opdracht wordt gezien als een op zich staand project en wordt op een identieke manier aangepakt.

  • Projectvoorbereiding
  • Projectplanning
  • Projectuitvoering
  • Evaluatie

U heeft het beste zicht op het reilen en zeilen binnen uw firma. Het spreekt dan ook voor zich dat wij, gedurende de uitwerking van het project, de bedrijfsleiding constant op de hoogte houden en bevragen omtrent de evolutie van het project.

Zoeken op Mediwet