Welkom bij Mediwet.

ESF steun opleidingen in ondernemingen


Mediwet heeft het plan opgesteld om haar huidig vast dienstenmodel te transformeren naar een meer flexibel dienstenmodel als gevolg van recente wetswijzigingen ... lees verder

Nieuwe CODEX over welzijn op het werk


Op  2 juni 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wettekst CODEX over het welzijn op het werk. Dit wetboek treedt in werking op 12 juni 2017 ... lees verder

KB betreffende de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers (28/10/2016, BS 24/11/2016)


Het doel van dit KB, dat op 1 december 2016 in werking treedt voor aanvragen van re-integratietrajecten door de adviserende geneesheren van de mutualiteiten, is langdurige zieken te ondersteunen en ... lees verder

Toegang tot Extranet in het kader van de GDPR wetgeving


Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend als GDPR) van toepassing ... lees verder

Meer...

Zoeken op Mediwet