Workshop 'Het opsporen van specifieke risico's bij werknemers die rechtstreeks in contact komen met voeding'

Omschrijving

Deze workshop richt zich tot alle ondernemingen die werknemers tewerkstellen die rechtstreeks in contact komen met voeding.

Voor deze werknemers moet de werkgever minstens om de 5 jaar een risicoanalyse uitvoeren (op het niveau van elke groep van werkposten of functies en op het niveau van het individu) om de risico's inzake welzijn te evalueren die voortvloeien uit het contact met voedingswaren en waarbij ook rekening wordt gehouden met de aspecten inzake voedselhygiëne. Dit ter vervanging van het voorheen verplichte medisch gezondheidstoezicht. Ook dient de werkgever verplichte opleidingen inzake deze risico’s te voorzien.

Inhoud

De nadruk ligt hierbij op de risico’s van contact met voeding voor de werknemers zelf, bijvoorbeeld contact met allergenen, niet op de voedselveiligheid en HACCP.

Tijdens deze workshop maakt u als werkgever of intern preventieadviseur kennis met een checklist om zelf een risicoanalyse uit te voeren. Tevens bespreken we, op maat van uw onderneming, wat de inhoud van een zinvolle opleiding voor uw medewerkers kan zijn en hoe Mediwet u bij de verdere uitvoering hiervan kan ondersteunen.  

Praktisch

We verrekenen de kostprijs van deze webinar via uw basisbijdrage;

  • voor bedrijven die over preventie-eenheden beschikken, wordt 0,7 PE aangerekend.
  • Voor bedrijven die niet over preventie-eenheden beschikken, wordt er geen extra kostprijs aangerekend.
  • Niet-klanten kunnen eveneens inschrijven tegen een kostprijs van € 84.

Indien u door omstandigheden alsnog genoodzaakt bent uw inschrijving te annuleren, is dit mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen vóór de eerste opleidingsdag. Nadien is het inschrijvingsbedrag volledig verschuldigd.

De webinar wordt georganiseerd via ‘Microsoft Teams’. Er is ruimte voor overleg en interactie. Wij voorzien maximaal 8 deelnemers per sessie. 

U ontvangt van ons een bevestigingsmail van uw inschrijving. Daags voor het webinar ontvangt u een mail met een link en extra uitleg om deel te nemen aan de webinar. Indien dit niet het geval zou zijn, kijkt u dan even uw spammail na, aub? Vermoedelijk is de mail dan daar terechtgekomen. 

Vragen over deze webinar? Neem dan contact met ons op via opleiding@mediwet.be.