Een positieve geest in een gezond lichaam - OP AANVRAAG

Omschrijving

Een gezonde werknemer kan beter omgaan met stress en presteert beter. Dat is mooi meegenomen voor elk bedrijf, toch? De privésfeer speelt een rol in dit geheel maar dit wil niet zeggen dat je de struikelblokken op het werk niet kan aanpakken. Hoe kan je meer bewegen wanneer je acht uur aan een bureau zit? Hoe kan je gezond eten terwijl je veel op de baan bent? Of hoe kan je zorgen voor een goede nachtrust tussen vroege en late shiften door? 

Deze opleiding richt zich zowel tot de hiërarchische lijn, HR en preventieadviseurs om het gezonde voorbeeld te geven en om gezondheid bij hun medewerkers te stimuleren, als tot individuele werknemers die de zorg voor hun gezondheid in eigen hand willen nemen.

Inhoud

De opleiding ‘Positieve geest in een gezond lichaam omvat vier thema’s: gezonde voeding, beweging, positief denken en werken en slaaphygiëne. We brengen de wetenschappelijke achtergrond in kaart en geven een heleboel tips en adviezen, aangepast volgens de arbeid van de individuele deelnemers.

Praktisch

Deze opleiding organiseren wij op aanvraag. Voor meer informatie rond deze opleiding kan u mailen naar bieke.foulon@mediwet.be.