Verzuim en re-integratie: van beleid tot praktijk

Omschrijving

Het opzetten van een verzuim- en re-integratiebeleid vergt een aanpak op drie niveaus:

  • Primaire preventie: hoe voorkomen dat werknemers uitvallen?
  • Drempelverhogend: welke principes zijn van belang om absenteïsme tegen te gaan?
  • Drempelverlagend: welke concrete stappen zijn er mogelijk en bieden de beste kansen op een vlotte re-integratie van de medewerker?

Inhoud

Binnen elk van deze niveaus, helpen we u in deze opleiding graag op weg. We werken richting een concreet verzuim- en re-integratiebeleid waarover tot consensus kan worden gekomen bij de diverse betrokken partijen binnen uw organisatie (HR, vakorganisaties, leden van het CPBW, hiërarchische lijn, arbeidsarts,...). 

We staan ook stil bij de manier waarop u als leidinggevende/preventieadviseur/HR-manager in de praktijk omgaat met absenteïsme bij uw medewerkers. We werken naar een aanpak volgens fase van afwezigheid: voorafgaand aan de afwezigheid, melding van afwezigheid, tijdens de afwezigheid,… en staan stil bij concrete handvaten die ondersteunend kunnen werken in elk van deze fasen.

Praktisch

Schrijf u vandaag nog in: € 215 of 1,6 PE per deelnemer (vrijgesteld van BTW). Alle documentatie is inbegrepen in de prijs.

Indien u door omstandigheden alsnog genoodzaakt bent uw inschrijving te annuleren, is dit mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen vóór de eerste opleidingsdag. Nadien is het inschrijvingsbedrag volledig verschuldigd.

Er is ruimte voor overleg en interactie. Wij voorzien maximaal 12 deelnemers per sessie.

U ontvangt van ons een bevestigingsmail van uw inschrijving. Daags voor het webinar ontvangt u een mail met een link en extra uitleg om deel te nemen aan de webinar. Indien dit niet het geval zou zijn, kijkt u dan even uw spammail na, aub? Vermoedelijk is de mail dan daar terechtgekomen. 

Deze opleiding mag worden aanzien als een opleiding in het kader van de voortdurende bijscholing van een Preventieadviseur.

Vragen over deze opleiding? Neem dan contact met ons op via opleiding@mediwet.be.