Workshop 'Checklist communicatie jaarlijks terugkerende controles' - dienstencheque- en poetsbedrijven

Omschrijving

In dit laatste webinar voor dienstencheque- en poetsbedrijven willen wij 2 klemtonen leggen.

Één klemtom omvat een checklist van jaarlijks terugkerende preventie-inspanningen. U denkt onmiddellijk aan controle brandbestrijding, controle ladders, etc. We willen evenwel ook de aandacht vestigen op de kracht van herhaling. Door in vaste regelmaat bestaande afspraken kort toe te lichten blijft uw beleid (inzake psychosociale risico’s, roken op werkvloer, ziekteverzuim en dergelijke) levendig.

Binnen een 2de klemtoon doen we een snelle evaluatie van deze manier van werken. Wij plannen deze webinars alvast aan te houden in 2023. Aan de hand van uw opmerkingen kunnen wij nog meer ingaan op jullie noden.

Praktisch

De webinar wordt georganiseerd via ‘Microsoft Teams’. Er is ruimte voor overleg en interactie. Wij voorzien maximaal 12 deelnemers per sessie. Deze webinar duurt ongeveer een uur. 

Schrijf u vandaag nog in!

We verrekenen de kostprijs van deze webinar via uw basisbijdrage;

  • Voor bedrijven die over preventie-eenheden beschikken, wordt 0,7 PE aangerekend.
  • Voor bedrijven die niet over preventie-eenheden beschikken, wordt er geen extra kostprijs aangerekend.

Tarieven zijn vrijgesteld van BTW. Alle documentatie is inbegrepen in de prijs.

U ontvangt van ons een bevestigingsmail van uw inschrijving. De dag voor aanvang ontvangt u een mail met een link en extra uitleg om deel te nemen aan de webinar. Indien dit niet het geval zou zijn, kijkt u dan even uw spammail na, aub? Vermoedelijk is de mail dan daar terechtgekomen.

Deze opleiding mag worden aanzien als een opleiding in het kader van de voortdurende bijscholing van een Preventieadviseur.

Vragen over deze webinar? Neem dan contact met ons op via bedrijfsbezoeken@mediwet.be.