Werken in warmte

Volgens de weermannen en –vrouwen van ons land zal de temperatuur de komende dagen hoge toppen scheren. Temperaturen van 32° tot 35° Celsius zullen geen uitzondering zijn. Maar hoe ga je daar als werkgever het beste mee om? En wat kan je doen om het je werknemers zo aangenaam mogelijk maken tijdens het uitvoeren van hun werk?

Ondanks het feit dat iedereen, ongeacht leeftijd of fysieke conditie, last kan hebben van thermische belasting, volstaat het uiteraard niet dat werknemers zeggen dat ze te warm hebben vooraleer ze het werk mogen stoppen. Er zijn een aantal wettelijke maximumtemperaturen die moeten overschreden worden vooraleer er maatregelen moeten worden genomen. Het meten van de die temperaturen dient te gebeuren aan de hand van een nattebolthermometer. Deze waarden zijn vaak lager dan die bij een gewone in Celsius gemeten temperatuur, tenzij de vochtigheidsgraad 100% is.

Of er al dan niet maatregelen dienen getroffen te worden is afhankelijk van het soort werk en van de overschrijding van de drempelwaarde van de WBGT-index.

Fysieke werkbelasting

Maximale WBGT-index

Licht of zeer licht

29

Halfzwaar

26

Zwaar

22

Zeer zwaar

18

 

Maar hoe moet u die fysieke werkbelasting nu interpreteren? Bij licht fysieke arbeid gaat het bijvoorbeeld om secretariaatswerk of het besturen van een wagen. Onder middelmatig zware fysieke arbeid verstaan we bv. timmerwerk of een tractor besturen. Spreken we over zware fysieke arbeid dan hebben we het o.a. over spitten, met de hand zagen, schaven of kruiwagens duwen of trekken. Zeer zware fysieke arbeid, tot slot, omhelst o.a. zwaar spitten en graven en het zeer frequent beklimmen van trappen en ladders.

Welke maatregelen kan u, in het belang van uw werknemers, nemen bij werken in warmte?

  • Technische maatregelen die inspelen op de temperatuur, luchtvochtigheid of luchtstroomsnelheid (kunstmatige verluchting);
  • Alternatieve werkmethodes die de duur en intensiteit van de blootstelling beperken;
  • Aanpassing van de werkroosters of de arbeidsorganisatie door bijvoorbeeld de arbeidstaken en activiteiten met hitteblootstelling in de frissere periodes van de dag te leggen;
  • Aanbieden van beschermingskledij en collectieve of persoonlijke beschermingsmiddelen (rolluiken, gordijnen, schaduwplekken, zonnebrandcrème, pet,…);
  • Verfrissende dranken (bij voorkeur geen gesuikerde of koolzuurhoudende dranken) ter beschikking stellen. Water van 10 à 15° is ideaal;
  • Frequentie en duur van rustpauzes verhogen;

Sommige werkgevers verrassen hun werknemers ook met een ijsje ter verfrissing. Een gebaar dat u zeker in dank zal worden afgenomen.

Bron: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=608