14 september 2019: Wereld Eerste Hulp Dag: wees voorbereid

In 2017 werden volgens Fedris maar liefst 164 786 aangiften van arbeidsongevallen in de privésector gedaan. Deze ongevallen zijn helaas niet uit te sluiten, maar met een goed preventiebeleid wel te beperken. Als er een ongeval plaatsvindt, blijft de eerst

Waarom EHBO in de organisatie belangrijk is

Zowel werkgever als werknemer kunnen best voorbereid zijn op eventuele arbeidsongevallen. Bij kleine letsels of levensbedreigende situaties kan een onmiddellijke zorg beletten dat de verwondingen verergeren. Daarom is het van groot belang dat iemand uit de directe omgeving eerste hulp kan toedienen. De werkgever kan met een risicoanalyse de eerste risico’s al beperken en met een intern noodplan de procedure bij een arbeidsongeval meedelen aan de werknemers.

De werkgever kan affiches van de belangrijkste noodnummers intern en extern of van de procedure van eerste hulp ophangen op locaties waar iedereen wel eens voorbijkomt, bijvoorbeeld in de kantine en in het eventuele EHBO-lokaal. Afhankelijk van bepaalde criteria zijn sommige organisaties zelfs verplicht om een EHBO-lokaal te hebben en om een aantal werknemers op te leiden tot EHBO-hulpverlener.

 

Welke EHBO-voorzieningen voorhanden moeten zijn

Zorg ervoor dat in de onderneming een verbanddoos voorhanden is. Deze is standaard uitgerust met pleisters en verbanden, zwachtels, ontsmettingsmiddel, schaar, pincet, veiligheidsspelden en een (isolatie)deken. Op basis van de risicoanalyse kan deze verbanddoos nog uitgebreid worden. Controleer geregeld of de producten niet vervallen zijn en houdt een ongevallenregister bij. Hierin staan de gegevens van het ongeval en de hulp die erbij verleend werd. Dit kan tevens dienen als leidraad bij de risicoanalyse.  Medicatie hoort onder geen beding thuis in de verbanddoos. Hulpverleners mogen geen geneesmiddelen toedienen, ook niet als die zonder voorschrift te verkrijgen zijn.

 

Waar kunnen mijn werknemers een EHBO-opleiding volgen

Mediwet organiseert opleidingen toegankelijk voor iedereen én opleidingen op maat. Werknemers die zich willen opgeven als hulpverlener kunnen -met de toestemming van hun werkgever- de basisvorming EHBO-hulpverlener volgen. Jaarlijks organiseert Mediwet ook bijscholingsmomenten zodat de kennis up-to-date blijft en het attest van hulpverlener geldig blijft.

Tijdens deze opleidingen krijgen de werknemers een beeld van de meest voorkomende noodsituaties. Ze worden getraind om op deze momenten een degelijke eerstehulpverlening toe te dienen. Er worden praktische oefenmomenten voorzien met o.a. een oefenpop, een AED (Automatische Externe Defibrillator) en de benodigde eerstehulpmaterialen.

Daarnaast organiseren we tevens een opleiding rond arbeidsongevallen voor de preventieadviseur of werkgever. De combinatie van het letsel, de omstandigheden en het voorwerp kan aanleiding geven tot het vallen binnen de categorie “ernstig arbeidsongeval”. In dat geval wordt het opstellen van een omstandig verslag noodzakelijk. Tijdens de opleiding lichten we alle stappen toe die aan bod moeten komen bij een arbeidsongeval. Via een aantal oefeningen en praktijkcases worden de verschillende verplichtingen duidelijk. Valkuilen en fouten worden toegelicht. Hierna kan de preventieadviseur of werkgever aan de slag in de eigen organisatie.

Meer informatie over deze opleidingen vindt u in onze opleidingskalender.

 

Apps die handig kunnen zijn

Aangezien de technologie niet stilstaat, kunnen we er ondertussen ook in de eerstehulpverlening een beroep op doen. Er zijn een aantal app’s op de markt die handig kunnen zijn om op zak te hebben.

112BE app

Dankzij de 112BE-app kan er (enkel) op Belgisch grondgebied een noodoproep gelanceerd worden met een schermaanraakfunctie. De noodcentrale kan de oproeper vervolgens perfect lokaliseren via de smartphone. Ook in gevallen waar er geen spraakoproepen mogelijk zijn kan er sneller opgetreden worden zonder dat er communicatiebarrières bestaan. In het kader daarvan werd eveneens een chatfunctie voorzien. Aanvullende persoonlijke informatie kan worden opgeslagen in de app en indien nodig worden doorgezonden naar de hulpdiensten.

Echo112 app

Indien u dringende hulp in het buitenland nodig heeft, is er de Echo112-app. Deze werkt volgens een vergelijkbaar principe. In geval van nood wordt bij het openen van de app de locatie van het toestel bepaald  en automatisch aan de alarmcentrale doorgegeven. Elementaire kennis van het Engels is vereist.

Eerste hulp – Rode Kruis app

Ook het Rode Kruis Vlaanderen stelt een uitstekende app ter beschikking die helpt juist te handelen in ernstige en minder ernstige crisissituaties. Deze app biedt een basiskennis EHBO. Een audiofunctie maakt het zelfs mogelijk om de handen vrij te hebben voor de zorgverlening. De app is eenvoudig in gebruik: het ‘doe’-deel geeft korte instructies om bijvoorbeeld bij een klein incident onmiddellijk adequaat te kunnen ingrijpen. In het ‘leer’-deel vindt de gebruiker allerlei eerstehulptechnieken om op eigen tempo te studeren. Uiteraard vervangt de app geenszins een gedegen vorming. Deze app geeft ook een overzicht van de locaties van het dichtstbijzijnde AED-toestel.

Al deze app’s zijn beschikbaar voor Android en iOS.

 

Volgende datum om te onthouden

16 oktober 2019 is het de ‘Restart a heart worldday’, ofwel ‘Herstart een hart-werelddag’. Op deze dag wordt nog eens extra de nadruk gelegd op reanimatie en het gebruik van een AED. Zin gekregen om levens te redden? Schrijf u in op één van onze opleidingsmomenten EHBO-hulpverlener.