Update: aangepaste lijst van risico's die niet in aanmerking komen voor een Tussentijdse Aanvullende Medische Handeling

In december verzonden wij een extra nieuwsbrief om de nieuwe taakverdeling inzake periodiek gezondheidstoezicht nader toe te lichten. Daaraan gekoppeld kon u een overzicht terugvinden van de risico's die niet in aanmerking komen voor een tussentijdse aanvullende medische handeling. In de loop van de weken zijn in deze lijst enkele wijzigingen aangebracht. Een geüpdatete versie kan u hier terugvinden.