Radonactie 2018

Elk jaar organiseert het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) haar jaarlijkse ‘Radonactie’. Deze campagne start telkens op 1 oktober en wil de bevolking informeren over de risico’s van radon.

Radon is een geurloos, kleurloos en smaakloos radioactief gas dat van nature aanwezig is in de bodem. Vanuit de ondergrond kan het in huizen en gebouwen binnendringen via barsten, sanitaire installaties en waterleidingen. Wanneer dit gas wordt ingeademd kan het longkanker veroorzaken. Radon is trouwens na roken de belangrijkste oorzaak van longkanker in ons land.

U kan eenvoudig testen of u wordt blootgesteld aan radon via een detector die gedurende 3 maanden –tussen oktober en april- in de meest gebruikte ruimte van het gebouw moet worden geplaatst. Na die periode stuurt u de detector voor analyse terug.

Tussen 1 oktober en 31 december 2018 kan u als werkgever detectoren bestellen via http://www.radonatwork.be om radon op de werkvloer te meten.
Elke Belgische burger kan een detector bestellen via de website www.radonactie.be.

Uiteraard is in eerste instantie een goede ventilatie van belang, vooral in de koude maanden. Op die manier kan u de radonconcentratie al gevoelig reduceren. Indien de radonconcentratie toch te hoog is, meer dan 300 Becquerel/m³, wordt u bij het saneringsproces begeleid door de partners van de campagne.

Meer informatie over de radonactie, kan u terugvinden op  http://www.radonactie.be.