28 juli 2019: Wereld Hepatitis Dag

28 juli is het Wereld Hepatitis Dag. Hepatitis is een ontsteking van de lever. Virale hepatitis is wereldwijd de meest voorkomende leverziekte. Gelukkig kunnen werknemers zich laten vaccineren tegen hepatitis A en B, bepaald d.m.v. de risicoanalyse.

De lever is een groot en belangrijk orgaan en is te vergelijken met een kleine chemische fabriek, waarin zeer veel processen plaatsgrijpen, zoals ontgifting en de aanmaak van gal en belangrijke eiwitten. Als de ontsteking ontstaat door een virus, spreken we van virale hepatitis. Dit is wereldwijd de meest voorkomende leverziekte. Hepatitis A is de meest verspreide virale hepatitis van de beschreven virustypes. Werknemers kunnen zich laten vaccineren tegen hepatitis A en B. De nood hiertoe dient bepaald te worden door middel van de risicoanalyse. Afhankelijk van het beroep kunnen de vaccins ofwel door Fedris ofwel door de werkgever zelf betaald worden. Voor meer info neemt u best contact op met de arbeidsarts.

Hepatitis A en B zijn de meest gekende vormen van de hepatitisvirus. Meer informatie over het ziektebeeld en de vaccinatie staat hier beschreven. Voor de Wereld Hepatitis Dag brengen we andere hepatitisvirussen meer in de spotlights, waar helaas nog geen vaccinaties voor bestaan.

Hepatitis C

Ziektebeeld

Dit virus werd pas in 1989 ontdekt. Besmetting met dit ‘sluipend’ virus houdt een risico in op evolutie naar chronische leverontsteking, met verwikkelingen zoals leverfalen en -kanker, net zoals bij Hepatitis B. De besmettelijkheid is 10 maal groter dan bij HIV. De besmetting vooral via direct contact met besmet bloed. Hepatitis C wordt niet overgedragen via speeksel of normaal sociaal contact. De tijd tussen besmetting en de eerste symptomen bedraagt 15 tot 150 dagen.

Vaccinatie

Helaas is er geen vaccin dat bescherming biedt tegen Hepatitis C.

Hepatitis D

Ziektebeeld

Het hepatitis D-virus veroorzaakt een acute hepatitis die over kan gaan in een chronische vorm. Hepatitis D komt alleen voor als persoon ook besmet is met Hepatitis B. De verschijnselen van Hepatitis D zijn zoals die van een acute hepatitis: vermoeidheid, lichte koorts, soms pijn in de bovenbuik en misselijkheid. Geelzucht treedt meestal niet op. De gevolgen van Hepatitis D kunnen ernstig zijn als de acute hepatitis zich ontwikkelt tot een chronische hepatitis. Dan kan ook levercirrose ontstaan en dit kan zelfs tot de dood leiden. Hepatitis D wordt op dezelfde wijze overgedragen als Hepatitis B: via bloedcontact en seksueel contact. Bloedcontact en onzorgvuldig gebruik van drugsspuiten vormen de belangrijkste infectiebronnen.

Vaccinatie

Een vaccin tegen Hepatitis D bestaat niet. Maar iemand die immuun (beschermd) is voor Hepatitis B, is ook niet meer vatbaar voor Hepatitis D. Daarom beschermt de vaccinatie tegen Hepatitis B ook tegen Hepatitis D.

Hepatitis E

Ziektebeeld

Hepatitis E is een ontsteking van de lever die veroorzaakt wordt door het Hepatitis E-virus. De meeste mensen die besmet zijn met dit virus hebben geen ziekteverschijnselen. Het Hepatitis E-virus veroorzaakt ziekteverschijnselen die lijken op Hepatitis A: vermoeidheid, lichte koorts, soms pijn in de bovenbuik en misselijkheid. Hepatitis E gaat meestal gepaard met geelzucht: het geelkleuren van huid en oogwit, het donker worden van urine (de kleur van cola) en het ontkleuren van ontlasting (de kleur van stopverf). Vaak worden de ziekteverschijnselen verward met die van hepatitis A. De ziekteduur varieert van 1 tot 4 weken. Het is niet precies bekend hoe mensen in België besmet raken met het Hepatitis E-virus. In ontwikkelingslanden komt besmetting via vervuild drinkwater het meeste voor.
Bij gezonde mensen gaat Hepatitis E vanzelf over. Patiënten met verminderde weerstand kunnen een chronische Hepatitis E-infectie doormaken. Reisgerelateerde-Hepatitis E is te voorkomen door goede hygiënische maatregelen. Bij reizen naar landen waar Hepatitis E vaak voorkomt, is het verstandig om altijd gekookt voedsel en gekookt water te gebruiken. In België komt Hepatitis E zelden voor. De laatste jaren lijkt het aantal vastgestelde infecties met Hepatitis E toe te nemen. Waar dit door veroorzaakt wordt is nog onbekend.

Vaccinatie

Een vaccin tegen Hepatitis E bestaat niet.

 

Bron: http://www.worldhepatitisday.org/