Coronavirus COVID-19

Wat?

Het nieuwe coronavirus, ook wel COVID-19 genaamd, behoort tot een type virussen dat een infectie veroorzaakt bij mensen en verschillende dieren. Dit betekent dat het kan overgedragen worden tussen dieren en mensen en tussen mensen onderling via druppeltjes die besmette personen de lucht in blazen bij hoesten en niezen.

Buiten het lichaam kan het virus niet goed overleven; zeker niet op verpakkingsmateriaal, karton of andere spullen. Er is dus geen reden om aan te nemen dat besmetting via die weg mogelijk is.

Symptomen?

COVID-19 kan in zich in verschillende vormen presenteren; van ongecompliceerde virale bovenste luchtweginfectie met symptomen als koorts, hoest, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn en ademhalingsmoeilijkheden. Dit kan escaleren naar min of meer ernstige longontsteking met allerhande complicaties. Patiënten met vooraf bestaande ernstige aandoeningen lopen meer risico. Het is dus enerzijds van belang oog te hebben voor dergelijke symptomen maar anderzijds ook te beseffen dat het even goed om een gewone verkoudheid/griep kan gaan.

Preventie ?

Preventieve maatregelen zijn in alle gevallen eigenlijk dezelfde:

  • strikte handhygiëne (regelmatig handen wassen met water en zeep, regelmatig gebruik van alcoholische gel, niet met handen aan aangezicht komen)
  • strikte hoesthygiëne (hoesten en niezen in wegwerpbare zakdoek, gooi deze na gebruik in de vuilnisbak, indien geen zakdoek in de elleboogplooi)
  • zoveel mogelijk vermijden van nauw contact met mensen die symptomen van luchtweginfectie vertonen

Evolutie?

De situatie evolueert van dag tot dag, daarom verwijzen we naar de websites van de Europese en Wereldgezondheidsorganisatie voor de laatste stand van zaken.


Als u werkgerelateerde vragen heeft i.v.m. het coronavirus, kan u steeds bij uw arbeidsarts terecht.

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novel-coronavirus-situation

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports