CORONAVIRUS COVID-19: update 23/04

Mediwet rolt nieuwe telefonische acties naar klanten uit

Om onze aangesloten bedrijven te begeleiden in het toepassen van de COVID-19-maatregelen, heeft Mediwet vanaf de eerste dag de talrijke vragen van onze werkgevers én werknemers beantwoord. Ons wetenschappelijk coronateam, met als kerntaak het continu opvolgen en updaten van adviezen, biedt onze preventieadviseurs hierin de nodige ondersteuning.

We hebben de voorbije weken maximaal ingezet op het organiseren van webinars. Bovendien werden er ook heel wat documenten ter beschikking gesteld van onze klanten, o.a. een overzicht van de maatregelen, risicoanalyses en handige werkdocumenten.

Sinds vorige week zijn wij gestart met het uitrollen van enkele nieuwe acties:

Uitvoeren van telefonische Tussentijdse Aanvullende Medische Handelingen (TAMH)

Dit recent opgestart onderzoek tussen 2 periodieke gezondheidsbeoordelingen in heeft als doel om de gezondheidsstatus te evalueren op basis van het overlopen van een risicogebonden vragenlijst. In deze speciale tijden van corona werd door FOD WASO toegelaten om dit onderzoek telefonisch uit te voeren. Normaal wordt dit contact met de werknemer door een verpleegkundige uitgevoerd. Nu zal dit voornamelijk door de arbeidsartsen gebeuren. De bedrijven waar TAMH-onderzoeken op de planning staan in 2020 worden hierover gecontacteerd. Wij houden hierbij rekening of de werknemers in uw onderneming al dan niet (deeltijds) aan de slag zijn.

Telefonisch contacteren van de werkgevers met als doel op maat ondersteuning te bieden bij het implementeren en/of evalueren van de COVID-19-maatregelen

Wij gaan hier de uitdaging aan om op enkele weken tijd werkgevers te ondersteunen die we normaal gezien gespreid over een heel jaar bereiken. Mediwet koos daarom voor een gefaseerde aanpak. De sectoren die aan het werk zijn of binnenkort aan het werk gaan, worden eerst benaderd. Wij adviseren u telefonisch en reiken u hierbij ook graag zaken aan die u kan toepassen in uw onderneming. Bent u nog niet gecontacteerd, maar heeft u nu al een vraag: schrijf u in op één van onze interactieve webinars. Onze preventieadviseurs geven u hierbij passend advies en bieden u de kans om samen met hen uw maatregelen te evalueren en bij te sturen waar nodig. U kan ons uiteraard ook altijd per mail of telefonisch contacteren.

Mediwet wil - ondanks de fysieke afstand die we moeten respecteren - haar aangesloten werkgevers zo goed mogelijk bijstaan in deze moeilijke periode en maken daarbij gebruik van diverse kanalen. Wij blijven hierbij steeds op zoek naar innovatieve middelen om u de hand te reiken!

Nieuwe webinar: Terug aan de slag na corona

Op basis van een voorbeeldrisicoanalyse en checklists rond COVID-19 bespreken we, samen, stap voor stap de verschillende preventiemaatregelen.

In kleinere groepen komen we tot bevattelijke maatregelen rond contact tussen u en uw werknemers, werknemers onderling en klanten.

Ook wanneer u reeds een risicoanalyse over COVID-19 maakte, is intekenen interessant. U kan dan inschatten of uw maatregelen voldoende, too much of niet toereikend zijn. Ontdek het hier! 

Mediwet voorziet continue nieuwe data van onze andere webinars, neem gerust een kijkje op onze opleidingspagina voor meer info.

Update van de erkenningscriteria voor COVID-19 als beroepsziekte

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, bevestigt dat personen met COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte.

Lees hier de volledige update van Fedris.

Doe mee: coronastudie van UAntwerpen en wetenschappers

Om de evolutie van de coronacurve beter in te schatten voorziet UAntwerpen elke dinsdag een enquête. Deze is beschikbaar van 10u tot 22u.

De universiteit wil kort op de bal spelen zodat ze overheid snel kunnen inlichten over ons gedrag en de mogelijke gevolgen op de curve en maatregelen.

Dit is een initiatief van de Universiteit Antwerpen, met steun van KU Leuven, UHasselt en ULB.

Doe mee op 28/04

Bron: uantwerpen.be